MCI: T: +386 51 231 049  |  E: info@mcidrija.si    HOSTEL: T: +386 40 808 022  |  E: hostel@mcidrija.si

Zmanjšaj!

Projekt Zmanjšaj!

Po zadnjih podatkih se količina odpadkov v občini Idrija povečuje, ne glede na to, da so ljudje osvojili osnove ločevanja odpadkov. V boju proti odpadkom, ločevanje ni dovolj, ampak bi morali razmišljati v smeri, kako ustvariti čim manj odpadkov. Torej, ali sploh potrebujemo produkt, ki ga kupujemo, ali ga lahko kje dobimo brez embalaže in ali obstaja okolju bolj prijazna različica produkta.

Na zmanjševanje odpadkov je potrebno vplivati od spodaj navzgor, zato bi v sklopu projekta preko interaktivnih delavnic, predavanj in izobraževanj radi vplivali na mlade (in njihove starše). Mladi imajo kar nekaj teoretičnih znanj na podlagi recikliranja, saj je ta tematika vključena v njihov izobraževalni program že od otroških let. Zmanjševanje odpadkov pa predstavlja nadgradnjo recikliranja in je nujno potrebna za vzdrževanje okolja. Mladim manjka praktičnih znanj, kako izvesti zmanjšanje odpadkov in jim približali posledice, ki prihajajo zaradi našega prekomernega potrošništva. Potrošništvo je v zadnjem času v polnem razmahu in predvsem mladi potrebujejo znanje s področja kako postati premišljen potrošnik. Približati jim želimo namen ponovne uporabe že kupljenih stvari in podati nov, kreativen pogled, kako lahko neuporabe predmete spremenimo v uporabne.

MCI je v preteklih letih že izvedel nekaj akcij, ki spodbujajo zmanjševanje odpadkov oz. ponovno uporabo (šivanje vrečk, predelava palet, delitev trajnostnih nosilnih vrečk, izdelava iger za mestno igrišče iz odpadnih materialov...). Vpeti smo v lokalno skupnost, ki je šele postala pozorna na povečane količine odpadkov, zato si preko aktivnosti v sklopu projekta želimo še naprej ozaveščati lokalno skupnost o pomenu zmanjšanja odpadkov. MCI je aprila 2018 razširil svoje dejavnosti in pod okrilje prevzel tudi delovanje Hostla Idrija. S tem smo prevzeli tudi del odgovornosti za turizem, ki se z leti v občini Idrija povečuje in je med večjimi onesnaževalci okolja, a hkrati tudi začeli razmišljati o smernicah, kako oblikovati hostel, ki bi bil čim bolj trajnosten in usmerjen k čim manj odpadkom.

S projektom želimo vzpodbuditi ne le prebivalce, ampak tudi druge organizacije in podjetja, da začnejo s trajnostnim načinom razmišljanja in z uvajanjem manjših sprememb v svoje organizacije. Projekt je osnovan na podlagi potreb, ki se pojavljajo v lokalnem okolju, sledi pa tudi svetovnim smernica kot je gibanje »zero waste«.