MCI: T: +386 51 231 049  |  E: info@mcidrija.si    HOSTEL: T: +386 40 808 022  |  E: hostel@mcidrija.si

USA

Mladinski center je pravo mesto, kjer lahko mladim pomagamo premostiti vrzeli med znanjem, pridobljenim v formalnih oblikah izobraževanja, in znanjem, ki ga potrebujejo za odraslost. Pri nas jim je omogočeno pridobivanje lastnih izkušenj, skozi katere razvijajo osebne, socialne in profesionalne spretnosti.
Projekt United Skills Academy se osredotoča na razvijanje spretnosti za 21. stoletje – zlasti kritičnega mišljenja, komunikacije, sodelovanja, ustvarjalnosti in inovativnosti – ki jih potrebujejo za soočanje s kompleksnimi izzivi zdaj in v prihodnosti.

Sestavljen je iz štirih glavnih sklopov aktivnosti:
(1) Delavnice za spodbujanje razvoja mehkih spretnosti in za vodenje projektov
(2) Neformalna srečanja na temo študija, dela in prostovoljstva v ZDA (informiranje in vrstniško izobraževanje)
(3) Delavnice »Moja služba – moj izziv« o kariernih spretnostih in priložnostih za delo
(4) Zaključni dogodek in obisk študentov iz ZDA v Idriji, v sodelovanju z Ameriško-slovensko fundacijo za izobraževanje.

S projektom želimo oplemenititi nabor spretnosti mladih ter jih motivirati za vseživljenjsko učenje. Skozi slišane osebne zgodbe in delavnice bodo pridobivali informacije o možnostih v tujini in jih kritično presojali. Spodbujeni bodo, da se za kakšno izmed njih odločijo tudi sami, saj lahko izkušnja življenja v tujini nadaljnje doprinese k osebnemu in profesionalnemu razvoju mladih ter k dviganju zavedanja o različnosti kultur in spretnosti mladih.

Glavni cilj vidimo v povečanju števila kompetentnih mladih z jasno vizijo ter dobrim poznavanjem možnosti in priložnosti v ZDA in drugod po svetu.

Izdelek brez naslova

----

Projekt finančno podpira ameriška ambasada v Sloveniji.

US embassy ALT 1

PRP LEADER EU SLO barvni 1 2