MCI: T: +386 51 231 049  |  E: info@mcidrija.si    HOSTEL: T: +386 40 808 022  |  E: hostel@mcidrija.si

Brez vez(e) do službe

Projekt “BREZ VEZ(E) DO SLUŽBE” je projekt investiranja v osebni in socialni kapital mladih. V projektu s seminarji, kampi, mentorstvom, coachingom in akcijskim učenjem krepimo osebnostne, družbene, zaposlitvene in samozaposlitvene kompetence mladih. Projekt celostno obravnava mladega posameznika z namenom uspešnega vključevanja na trg dela in jih spodbuja, da s pridobljenimi kompetencami postanejo sodobni aktivni državljani, ter si s tem večajo zaposlitvene možnosti na trgu dela in tako puščajo za seboj pozitiven družbeni odtis.

Splošni cilji projekta BREZ VEZ(E) DO SLUŽBE so:
Vzpostaviti inovativen projekt, ki bo v mlade investiral znanja, veščine in kompetence za povečanje njihove zaposljivosti in zaposlenosti. Krepiti kompetence mladih na področju zaposlovanja in podjetništva s specifičnimi temami kot so: pomen komunikacije, družbena odgovornost posameznika, mladinsko delo, prepozznavanje in beleženje kompetenc, moj vstop na trg dela; ter podjetništvo, družbena odgovornost in trajnostni razvoj, vodjiteljske kompetence, tehnologija. Okrepiti sodelovanje s konzorcijskimi partnerji, ostalimi partnerskimi organizacijami in krajevnimi enotami. Spodbuditi mlade, da aktivno naslavljajo in sodelujejo pri reševanju odstoječih družbenih problemov (zaposlovanja mladih). Razvoj in vzpostavitev akijskih skupin preko katerih mladi postajajo aktivni državljani in snujejo družbene rešitve.
 

Zaposlitveni kamp se bo izvajal tudi v prostorih MC Idrija, Ulica IX. korpusa 17, 5280 Idrija. Intenzivno usposabljanje se začne 14. 9. 2020 in traja 15 zaporednih delovni dni, do 2. 10. 2020, ko vsak udeleženec prejme tudi uradno potrdilo o udeležbi. Tekom usposabljanja boste mladi pridobili vsa znanja, ki so potrebna za izboljšanje vašega položaja na trgu dela. Udeležba je popolnoma brezplačna za vse mlade med 15. in 29. letom starosti.

Projekt vodijo sodelavci iz Mladinskega ceha, pri izvedbi pa sodelujemo Mladinska mreža MaMa, Nefiks, Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in Mladinski center Idrija.

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os: 8. “Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile”; prednostna naložba: 0.2 “Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladim iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade”; specifični cilj: 8.2.1 “Znižanje brezposelnosti mladih”.

PRP LEADER EU SLO barvni 1 2