MCI: T: +386 51 231 049  |  E: info@mcidrija.si    HOSTEL: T: +386 40 808 022  |  E: hostel@mcidrija.si

5 za vzgojo, šola za vse, ki vzgajate

5_fb_cover_2019.jpg

 

19. november ob 18. uri
POGOVORITI SE MORAMO O ALKOHOLU
DROGART: Lara Godec in Natalija Petičkovič Bogataj
Tema interaktivnega predavanja bo razširjenost alkohola in ostalih drog med mladimi, posvetili pa se bomo tudi vlogi odraslih pri tem procesu ter varovalnim dejavnikom in dejavnikom tveganja. Uvodoma bomo predstavili združenje DrogArt ter naše programe pomoči, nadaljevali pa z orisom temeljnih značilnosti obdobja mladostništva in njihovega prostega časa, s poudarkom na razvijajočih se možganih mladostnika in predstavitvijo možnih tveganj, s katerimi se mladostniki (lahko) srečajo v obdobju odraščanja. Nato se bomo osredotočili na varovalne dejavnike ter dejavnike tveganja, ki so povezani z uporabo alkohola in drugih drog pri mladih, s poudarkom na vlogi staršev oziroma šolskih strokovnih delavk/cev.

 

21. januar ob 18. uri
DRUŽINSKA E-PRAVILA
LOGOUT: Špela Reš

Na tem predavanju si lahko obetate priporočila za odrasle glede varne in uravnotežene uporabe elektronskih naprav pri mladostnikih. Mladostniki vedno pogosteje prehajajo med različnimi zasloni: televizorjem, igralnimi napravami, pametnimi telefoni, tabličnimi, prenosnimi in namiznimi računalniki. Pri vsem tem se ob raznolikih vsebinah in interakcijah odraslim, ki vzgajamo, porajajo različna vprašanja. Kot na primer:
Kdaj otroku kupiti svoj računalnik ali tablico?
Kako je z omejevanjem uporabe, postavljanjem pravil in dogovori?
Katere vsebine najbolj pritegnejo mladostnike in zakaj?
Katere so primerne in katere neprimerne vsebine?
Kakšne so nevarnosti na spletu?
So morda kakšni škodljivi učinki uporabe? Kaj pa prednosti?

Staršem bomo predstavili varno uporabo digitalnih naprav in spleta. Predstavili bomo primere prekomerne uporabe in zasvojenosti s spletom iz prakse, primere družinskih »e-dogovorov« ter priporočila za zdravo sobivanje v svetu digitalnih dražljajev.

 

11. februar ob 18. uri
ČE NE VEŠ, VPRAŠAJ
Jernej Picelj

Pred nami je predavanje, na katerem bomo spoznali osebno izkušnjo Jerneja Piclja, ta pa nam bo služila kot izhodišče pogovora o vseh temah, o katerih v vsakdanu težko govorimo in se jim iz različnih vzrokov, preprek in stigme raje izognemo. Odgovoril bo torej na najpogostejša vprašanja, povezana z odnosi med starši in otroki, posvetili pa se bomo tudi specifičnim idejam in že preizkušenim (ne)uspešnim praksam v kontekstu domače in šolske vzgoje otrok z ADHD, ki so - kot pravi naš predavatelj - pravzaprav "samo" otroci.

Jernej Picelj je že več let aktivni član Mavričnih bojevnikov, med drugim je bil vodja organizacije taborov, izvaja pa tudi projekt Če ne veš, vprašaj, s katerim so bili pretekli udeleženci sodeč po anketah izjemno zadovoljni. Njegov razlog za obstoj je, da pusti ljudi opolnomočene na področjih, ki so za njih pomembna in jih zanimajo, ter jih v procesu pusti transformirane z več moči, svobode, samoizražanja in mirnega uma.

-- PREDAVANJE BO ZARADI BOLNIŠKE ODSOTNOSTI PREVZEL SODELAVEC Dejana Sotirova --
Kljub spremenjenemu načinu predavanja, bomo naslavljali enako temo, torej o otrocih z ADHD in s tem povezanimi specifikami vzgoje za vse, ki vzgajate, pri čemer bo predavatelj črpal iz lastnih izkušenj tudi iz tistih, ki jih je pridobil kot član Mavričnih bojevnikov, kjer izvajajo poletne tabore in individualna svetovanja staršem, ki iščejo dobro pot za svoje otroke v domačem in šolskem okolju.

 

17. marec ob 18. uri
ČUJEČNOST V STARŠEVSTVU
DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE ČUJEČNOSTI: mag. Maja Bajt

Da bi zagotovili dobro duševno zdravje in počutje mladostnikov, moramo krepiti varovalne dejavnike duševnega zdravja: jih naučiti ustreznih mehanizmov in veščin spoprijemanja s težavami, krepiti njihovo zmožnost pozornosti, uravnavanja čustev in prilagajanja na spremembe, krepiti pozitivno samopodobo in samospoštovanje, jih učiti veščin spoprijemanja s stresom ter jim pomagati pri razvijanju pozitivnega odnosa do sebe in življenja nasploh. Dobri temelji v otroštvu so napovednik zdravja in dobrih življenjskih izidov kasneje v odraslosti.

Na predavanju bomo odgovorili na vprašanja:
- Kaj je čuječnost in kaj ni?
- Zakaj in kako čuječnost deluje?
- Kako mi lahko čuječnost pomaga pri starševstvu in v vsakdanjem življenju?
- Kako poskrbeti zase?
- Kako vzpostavljati in ohranjati pristen stik z mladostnikom?
- Kako lahko čuječnost razvijamo pri mladostnikih?

Udeleženci bodo imeli možnost preizkusiti nekatere vaje čuječnosti tudi v praksi.

 

21. april ob 18. uri
DRUŽINSKI IZLETI IN PRAVLJIČNE POTI
Irena Cerar

Irena Cerar je avtorica serije družinskih izletniških vodnikov Pravljične poti Slovenije, poznamo pa jo tudi kot dolgoletno urednico revije National Geographic Junior. Osnova vsakega potepa iz njenih knjig je ljudska pravljica ali pripovedka, izlet pa nas popelje na raznolike kulturnozgodovinske kraje, omenjene v zgodbi. Na tak način je z zgodbami raziskala vse slovenske pokrajine. Je tudi pripovedovalka ljudskih pravljic, ki najrajši pripoveduje na prostem in v naravi.

Irena je v svojem delu združila svojo ljubezen do starih zgodb in pohajkovanja, kar bo delila tudi z nami. S svojim predavanjem nas bo na prvem mestu spodbudila k skupnemu in družinskemu branju ter predstavila pomen bralnih navad, način spodbujanja bralne pismenosti ter hkrati ohranjanja slovenske literarne kulturne dediščine. Govorila bo o tem, kako se lahko prek prebiranja zgodb približamo naravi in spodbujamo izkustveno učenje v njej. Dobili bomo ideje, kako motivirati otroke za raziskovanje raznolike slovenske naravne in kulturne dediščine ter jim to izkušnjo prek domišljijskega sveta kar se da obogatiti.

Predstavila bo tudi nekaj primerov iz naše okolice in nas podprla pri iskanju trajnostno naravnanih in sonaravnih idej za preživljanje skupnega pristnih doživetij.

____________________________

Katerim predavateljam smo prisluhnili in katerih tem smo se dotaknili v prejšnji sezoni predavanj (2018/19), si lahko preberete tukaj.

PRP LEADER EU SLO barvni 1 2