MCI: T: +386 51 231 049  |  E: info@mcidrija.si    HOSTEL: T: +386 40 808 022  |  E: hostel@mcidrija.si

EN Funded by the EU WHITE Outline

Pred vami je izbor preizkušenih aktivnosti za delo z mladimi v naravi, ki smo jih pripravili skupaj s tujimi partnerskimi organizacijami v sklopu Erasmus+ projekta Positive outdoor experience. Uredili smo jih po različnih kategorijah, da vam bo lažje najti pravo za vas. Knjižico z vsemi zbranimi orodji si lahko prenesete tudi na tej povezavi. Več o izvedenem projektu pa si lahko preberete v tej novički.

Poišči

ali izberi oznako

Tag

Pripravite 100 (ali manj) vprašanj na temo, za katero želite, da jo skupina usvoji (za to možnost priskrbite tudi vir informacij – ljudi, knjige, telefon, internet) ali za katero želite, da skupina osveži znanje (izberite to opcijo, ko je za vami že nekaj delavnic). Razrežite vprašanja in jih prilepite po vnaprej določenem območju, kjer jih bodo skupine nato lahko varno iskale.
Vse kartice položite na mizo ali na tla tako, da so vidne vsem udeležencem. Prosite vsakega člana skupine, da poišče in vzame eno ali dve kartici s citati, ki najbolje predstavljajo njihova občutja in refleksije o izkušnjah (npr. udeležba na treningu ali na celotnem projektu).
Delavnica je sestavljena iz treh delov: najprej gremo skozi teoretični del, kjer povemo več o zgodovini prižiganja ognja in raziščemo različne možne tehnike prižiganja ognja (od danes do pradavnine). V tem delu tudi povemo več o varnosti.
Prvi del delavnice je sestavljen iz iskanja perja (npr. lov na zaklad): udeleženci se sprehodijo po gozdu in najdejo ptičje perje, ki smo ga predhodno skrili. Vsakič, ko kdo najde perje, se pogovorimo o tem, kako so peresa sestavljena, kako delujejo in se pogovorimo o različnih pticah. Če imamo posnetek ptičjega petja določene ptice, ga lahko predvajamo, in udeležence povabimo, da ga poskusijo ponoviti.
Delimo v krogu (The Way of council) je način komuniciranja, ki izvira iz mnogih domorodnih kultur in tradicij. Ljudje so si v krogu s simboličnim središčem (oltar z naravnimi predmeti in svečo) delili osebne zgodbe, občutja, ideje. Kadar koli ena oseba govori, ostali pozorno poslušajo. Govoreči predmet (predmet iz narave, ki si ga podajamo v krogu) potuje od osebe do osebe in vsaki da priložnost, da spregovori. Ena oseba (najbolje, da vodja aktivnosti) mora začeti in zaključiti proces, predstaviti pravila in skrbeti za čas. To je tudi edina oseba, ki lahko govori, poleg tiste, ki drži govoreči predmet.
Pri tej igri vsak igra zase. Vsi začnejo kot »jajce«: počepnejo in roke sklenejo nad sabo. Nato se začnejo premikati po prostoru in poiščejo nekoga, ki je na isti stopnji razvoja. Ko »jajce« poišče drugo osebo, igrata kamen/škarje/papir. Zmagovalec se razvije na naslednjo raven – v piščanca. Piščanec čivka ter stoji z dlanmi pod pazduho – kot da bi imel krila. Piščanec mora poiskati naslednjega piščanca, s katerim se spet igrata kamen/škarje/papir. Zmagovalec se razvije v orla. Orli mahajo z rokami kot krili in poiščejo drugega orla. Naslednja stopnja razvoja je človek, ki hodi, ter nato še Superman, ki »leti« naokrog z eno pestjo dvignjeno v zrak in drugo prislonjeno na bok. Zadnja stopnja je nesmrtnik. Ta mora stopiti nekam višje od ostalih (npr. na klop) in opazovati ostale. Ko skupina doseže vnaprej določeno število nesmrtnikov (ki je odvisna od števila igralcev – lahko je eden ali več), je igre konec.
Najprej določite toliko končnih lokacij, kolikor je skupin. Nato se sprehodite do njih in vmes posnemite fotografije očitnih točk ali razpotij, ki vodijo do končne lokacije. Sestavite jih in natisnite na delovni list za vsako skupino.
Prvi del delavnice je sestavljen iz pogovora o osnovah preživetja, pomenu bivaka in tako dalje. Nato vadimo ključne vozle, ki pridejo prav pri gradnji bivaka, ampak ne delimo nobenih informacij o postavljanju bivaka.
Udeleženci se zberejo v parih in se postavijo nasproti drug drugemu. V tej igri bomo uporabljali tri kombinacije gibov: obe roki gor v desno + tapkanje po kolenih, obe roki nad glavo + tapkanje po kolenih, obe roki gor v levo + tapkanje po kolenih.
Postavite se v krog. Prva oseba pove svoje ime in pridevnik, ki se začne na isto črko (npr. Rok, radoveden). Naslednja oseba ponovi ter doda svoje ime in pridevnik in vsaka naslednja oseba ponovi vse za nazaj ter doda svoje ime.
Najprej poiščite lokacije, kamor boste skrili namige in narišite simbol, ki predstavlja vsako lokacijo (npr. simbol stopnic) ali napišite eno besedo (STOPNICE) ali uganko (npr. Na vrh se lahko povzpneš, ampak nisem gora). Pripravite naloge, ki jih boste skrili na istih lokacijah (ni nujno – odvisno od časa, ki ga imate na voljo).
Eden izmed udeležencev si nadene papirnato krono in plašč (pisano odejo) ter se usede pred skupino. Ostali sedijo v polkrogu nasproti tej osebi. Kralj/kraljica začne z izjavo »Pokažite mi moje zlato.« Nato mu/ji udeleženci drug za drugim dajo kompliment tako, da rečejo »Zlato, ki ga vidim v tebi, je …« (npr. »Zlato, ki ga vidim v tebi, je tvoj pogum«, »Zlato, ki ga vidim v tebi, je tvoja potrpežljivost.«). Vsak udeleženec lahko poda več kot en kompliment. Vsak udeleženec je na prestolu 3-5 minut, nato pa se zamenja z naslednjo osebo iz skupine, ki postane kralj oziroma kraljica. Igre je konec, ko se vsi udeleženci zvrstijo na kraljevem stolu.
Ta aktivnost je tesno povezana z Erasmus+ aktivnostmi, ki poudarjajo spremljanje lastnega učnega procesa. Youthpass je dokument, ki ga udeleženci izpolnijo sami in jim ga izročimo po koncu izkušnje. V njem je zabeleženo, kaj so se naučili iz pretekle izkušnje.
Razdelite delovne liste skupinam. Omejite jim čas in jim povejte, naj se držijo skupaj. Opozorite jih, naj preberejo navodila, da bodo lahko oblikovali pravo strategijo. Nato naj gredo po svoje. Ko se vrnejo, preglejte njihove delovne liste – dajte jim točke za vse, kar lahko »dokažejo« (tako da vam prinesejo ali pa pokažejo fotografijo/video).
Udeleženci naj se podajo na kratek pohod v naravo, kjer raziščejo okolico in sebe. Njihova naloga je, da v njej najdejo svoj kotiček, ki ga bodo redno obiskovali (najbolje vsak dan), tam sedeli nek dogovorjeni čas (od 15 do 50 minut) in ga spoznavali ter se z njim spoprijateljili.
Udeležencem naročite, da se sprehodijo po okoliški naravi in poiščejo predmet iz narave, ki jih predstavlja v kateri koli luči se želijo predstaviti skupini. Naj izberejo nekaj, kar ni očitno na prvi pogled in kar je morda presenetljivo. Izberejo lahko simbol, ki ponazarja njihove vrednote, značilnosti, življenjske strasti, kaj jim je všeč ali česa ne marajo, kakšna je njihova povezanost z naravo itd. Ko se spet zberete, jih prosite, naj najprej delijo svoje ime in nato podajo kratko razlago, zakaj so izbrali določen predmet.
Vodja igre določi tri osebe, ki zapustijo krog in si poiščejo svojo palico. Medtem se v skupini dogovorimo, da bomo palico prve osebe povsem skritizirali, palico druge osebe konstruktivno komentirali ter za palico tretje osebe našli same komplimente. Ko se tri osebe vrnejo v krog, skupini predstavijo, zakaj so izbrali ravno to. Po predstavitvi palic in podajanju povratnih informacij, skupaj reflektirajte, kaj se je dogajalo. Vprašajte te tri udeležence, kako so se počutili med podajanjem povratnih informacij. Nato vse udeležence vprašajte, za koga se jim je povratna informacija zdela najbolj koristna (verjetno za tistega, ki je prejel konstruktivne komentarje) ter zakaj. Odprite razpravo o načinih komunikacije v vsakodnevnem življenju in se pogovorite o tem, kakšni so najbolj konstruktivni načini, na podlagi katerih se lahko drugi lahko razvijajo.
Določite 5 različnih lokacij in zapišite uganke za skupino, s katerimi bodo našli svojo lokacijo. Na vsako lokacijo skrijte eno naloge:
Najprej določite, koliko skupin boste oblikovali; večjo skupino razdelite na manjše s 3-5 člani. Določite enako število lokacij, kamor boste skrili koščke skupne slike/sestavljanke (mi smo izbrali cerkev, poznano stopnišče, šolo, mestni čebelnjak itd.). Pripravite namige za te lokacije. Skrijte 1 košček slike/sestavljanke (ki ima na drugi strani en del kode) na vsako lokacijo in dodajte vprašanja za medsebojno spoznavanje, na katera naj odgovorijo po poti. Postavite posodo in jo napolnite z zakladom.
Spletite mrežo iz vrvi med dvema drevesoma, ki sta oddaljena približno 3 metre drugo od drugega. Luknje v mreži naj bodo dovolj velike, da lahko gre ena oseba skoznje. Najbolje je, da imate enako število lukenj kot udeležencev. Cela skupina se postavi nae no stran mreže, njen cilj pa je spraviti celo skupino skozi pajkovo mrežo ne da bi se kdor koli dotaknil mreže s katerim koli delom telesa. Nihče se ne sme dotikati dreves.
Udeleženci naj sestavijo enako velike skupine, sestavljene iz 3 do 5 oseb (ali jih razdelite sami), vi pa jim določite barvo. Vsaka skupina naj izbere osebo, ki ji bodo prevezali oči za celotno nalogo in ki bo prejemala navodila ostalih članov skupine. Člani vsake skupine naj se med seboj dogovorijo, kako bodo komunicirali brez uporabe besed, samo zvokov. Vse skupine začnejo naenkrat. Naloga oseb s prevezo čez oči je, da s sledenjem navodilom svoje skupine najde 3 trakove prave barve, ki so skriti po terenu. Člani vsake skupine, ki lahko gledajo, vsi ostanejo na izhodiščnem mestu in ne se ne morejo premikati medtem ko komunicirajo s članom skupine, ki ima prevezane oči. Skupina, ki zbere vse trakove svoje barve in se varno vrne na izhodišče, zmaga.
Skupinam dajte, kar rabijo za nakupovanje brez ustvarjanja smeti (škatle, vrečke, kozarce), ko bodo kupovali lokalne proizvode. Povejte jim, da bodo morali pripraviti kosilo za drugo skupino. Lahko dobijo nekaj denarja, da bodo lahko kakšen izdelek brez embalaže kupili tudi v trgovini. Spodbudite jih, naj si upajo: naj vprašajo lokalne prebivalce za hrano z domačega vrta, naj prebrskajo smeti trgovcev (t. i. dumpster diving*), naj poiščejo divje rastline** v naravi. Ko dobijo vse sestavine in sestavijo recepte, naj začnejo s kuhanjem in pakiranjem hrane za piknik v naravi.

funded eumci logo aktobc logoline logowr logo

PRP LEADER EU SLO barvni 1 2