MCI: T: +386 51 231 049  |  E: info@mcidrija.si    HOSTEL: T: +386 40 808 022  |  E: hostel@mcidrija.si

MCI ZGODBA

torek, 04 februar 2020 11:01

Zveza društev Mladinski center Idrija - od IDEJE do IZVEDBE 

 

Zveza društev Mladinski center Idrija (MCI) zagotovo ni prva struktura organiziranih mladih v Idriji. Je pa zagotovoena izmed najbolj uspešnihmladinskih organizacij – z največ letnimi aktivnostmi, z največ vključenimi mladimiz največjim vplivom na lokalno okolje in navsezadnje z največ nagradami. Ob peti obletnici delovanja, ki smo jo praznovali, 8. junija 2018, je prav, da se ozremo na prehojeno petletno pot.

Aktivnost mladinske politike v Občini Idrija je vse od osamosvojitve Slovenije valovila in sledila valovom mladinskih aktivnosti. Kot začetke MCI-ja bi lahko opredelili sezono 2009/2010, ko so se aktivnosti mladih razširile na polje mladinske politike, predvsem s projektom ‘To bo Idrija: Mladi občine Idrija’, ki predstavlja prvi pregled položaja in stališč mladih, starih med 15. in 30. letom, o aktualnih vprašanjih razvoja občine ter navsezadnje predlaga 25 predlogov za razvoj mladim bolj prijazne občine. Prav iz teh 25 predlogov mladih izhaja ideja o oblikovanju mladinskega centra in ustanovitvi Zveze društev Mladinski center Idrija (Občina Idrija, 2015).1

Kot zapisano, začelo se je z idejo. Nadaljevalo se je s pogovorom. V Idriji smo mladi izrazili pobudo za ustanovitev mladinskega centra. Na okrogli mizi, v sklopu Festivala Čipkarija leta 2008je bila prvič javno izražena potreba po avtonomnih mladinskih prostorih, kar je privedlo tudi do prvih dogovarjanj z Občino Idrija. Na srečo se je Občina Idrija zavedala, da so mladi ključen element (post-)moderne družbe ter da je pri vprašanjih o prihodnosti nujno potrebno upoštevati položaj, interese in želje mladih (Občina Idrija, 2015). Tako je Občina Idrija idejo o mladinskem centru sprejela, a takratni župan g. Bojan Sever je jasno povedal, da bomo proces ustanavljanja mladinskega centra vodili mladiIn tako se je tudi zgodilo.

Začeli smo z zbiranjem podpisov za ustanovitev Mladinskega centra Idrija in s pripravo idejnega okvira o tem, kakšen mladinski center si mladi želimo.Prvi poskusi lobiranja so hitro prešli v fazo iskanja lokacij in primernih organizacijskih oblik. Preko dogovarjanj med mladinskimi društvi in Občino Idrija so bile izbrane različne možne lokacije v mestu, kot npr. Kajzer park, diskoteka Kaos. Po približno štirih letih dogovarjanj pa je prišlo do končne izbire lokacije - Mladinski center Idrija bo v bivšem dijaškem domu, na Ulici IX. korpusa 17. Stavba je na papirju sicer res omogočala hitro vselitev, saj je imela delujoče ogrevanje in elektriko, vseeno pa je bil prvi odziv na izbrano lokacijo ob ogledu - šok. Stavba je bila v zelo slabem stanju, bila je nekoliko strašljiva in takrat smo se mladi še bolj zavedli,da bo vzpostavitev mladinskega centra dolgotrajna in težaška naloga. 

Ne glede na to smo se mladi angažirali in poprijeli za zidarske lopatice ter prenovili spodnji prostor stavbe kot skupni večnamenski prostor in preuredili prostore za pisarne društevObnovitvena dela so obsegala čiščenje, kitanje, beljenje, načrtovanje končnega izgleda itd.Izziva opremljanja prostorov smo se lotili ekološko. Odločili smo se, da bomo v prostorih uporabili odsluženo pohištvo, ki ga bomo prenovili in ponovno uporabili. Dodatno opremo smo izdelali iz palet, ki smo jih renovirali in jim dodelili novo vlogo - postale so mize, klopce, kavči, stojala. Tekom 20 delovnih akcij je bilo v prenovo vloženih več kot 2000 ur prostovoljnega dela, pri katerem je sodelovalo 50 mladih iz različnih mladinskih društev. Prostovoljci so prihajali predvsem iz treh društev (Društvo za mladinski razvoj Idrija 2020, Društvo tabornikov Rod srebrnih krtov, Klub idrijskih študentov), ki so leta 2010 z občino in takratnim upraviteljem objekta Centrom za idrijsko dediščino podpisala tripartitno pogodboza uporabo 235 m2prostorov (spodnji prostor, telovadnica in 3 pisarne) ter se zavezala, da v enem letu po vselitvi v nove prostore oblikujejo zvezo društev, ki bo opravljala vlogo mladinskega centra in koordinatorja aktivnosti v prostorih.

Ob koncu prenovitvenih del so se vse vložene ure dela obrestovaleProjekt ustanovitve Mladinskega centra je bil na lokalni ravni zelo pomemben, saj je zagotovil prostore mladinskim društvom, s tem pa tudi mladostnikom, ki lahko tako svoj prosti čas preživljajo v zanje urejenih prostorih.Formalna ustanovitev Zveze društev Mladinski center Idrija se je zgodila leta 2013, odločili smo se, da bomo nevladna organizacija (NVO), ustanovitelji pa so bila takrat najbolj aktivna mladinska društva v občini Idrija.Uradno smo prostore otvorili decembra 2013.Občina Idrija je v tem letu zagotavljala prostore za mladinski center, financirala delprogramov mladinskega centra ter nadaljevala projektno financiranje mladinskih izbranih projektov.

rsz dsc 0012

V prihodnjem letu se je v prenovljenih prostorih začelo izvajati aktivnostiki so jih  organizirali prostovoljci iz društev ustanoviteljic (npr. LAN party, BECIRKL »Z becikli v becirke2, Božiček za 1 dan, Očistimo Idrijo). A večje spremembe v delovanju Mladinskega centra Idrija so se zgodile dve leti kasneje (leta 2015), ko je prišlo do prve redne zaposlitve. V prvem poskusnem letu izvajanja aktivnosti, se je namreč izkazalo, da je za uspešnejši razvoj mladinskega sektorja in mladinskega dela ključno, da se delovanje MCI-japrofesionalizira. S tem je bilo mogoče pospešiti razvoj, predvsem pa omogočiti izvajanje aktivnosti preko celega tedna in ne le ob koncih tedna, kot je bilo v navadi do takrat.Leto 2015 je bilo pomembno tudi z vidika pripravljene Strategije za mlade v Občini Idrija 2015 – 2020, saj se je s to strategijoObčina Idrijalotila sistematične in celostne obravnave mladih in mladinskih vprašanjk čemur se je leto poprej zavezala tudi ob prvi pridobitvi certifikata Mladim prijazne občine.

Razvoj MCI-ja se je nadaljeval, uspešnega dela pa niso podprli le na lokalnem nivoju, ampak so ga opazili tudi na nacionalnem nivoju. Naše delo je opazilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki je Mladinskemu centru Idrija podelilo Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja z obrazložitvijo:

//  Mladi v Idriji so si leta 2008 zadali cilj, da si poiščejo prostor, kjer se bo mogoče družiti in sodelovati v različnih projektih in delavnicah. Hoteli so mladinski center, avtonomni prostor za mlade in njihove priložnosti, ki bo hkrati tudi prispeval k socialni povezanosti in družbeni integraciji mladih v Idriji, jim ponudil možnost mednarodnega povezovanja in informacije, ki jih mladi danes potrebujejo. Mladinski center Idrija nekaj let kasneje že beleži pomembne dosežke, predvsem je spremenil pogled na mlade v Občini Idrija. Mladi so danes zgled ostalim inštitucijam, saj jim je uspelo povezati in zagovarjati stališča vseh mladih in nastopati navzven kot enoten sogovornik. Mladinski center čakajo številni izzivi, predvsem strukturni izzivi, teh se lotevajo celovito in na dolgi rok. Taka je tudi strategija Občine Idrija za mlade, ki je bila sprejeta leta 2015 in je prvi dosežek in prispevek mladinskega centra k mladinski politiki na lokalni ravni in tudi mladinskem sektorju v Sloveniji. //

Mladinski center Idrija je bil navsezadnje nagrajen tudi z nagrado DeYanje leta 2016, ki ga je mladinskemu centru in društvu Idrija 2020 podelil zavod Ypsilon za projekt TBI: mladi, mesto in dediščina, v katerem so mladi iz 7 držav pripravili analizo mesta, oblikovali vizijo razvoja in nabor več kot 60 projektov za razvoj mesta. S tem smo mladi zavrnili pomislek nekaterih, da bomo s selitvijo v svoje prostore pozabili na preostalo občino.

Leta 2016 smo pridobili tudi status delovanja v javnem interesu na področju mladinskega dela, s čimer je država priznala pomembno javno vlogo nevladne organizacije. Za razširitev opravljanja mladinskega dela pa je bila zelo pomembna tudi pridobitev sofinanciranja programa s strani Urada RS za mladino in programa Eramsus+ Mladi v akciji.Program Erasmus+: Mladi v akciji je del programa Erasmus+, ki je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi in razvoju izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Nagovarja mladinski sektor in ga spodbuja k organizaciji učnih mobilnosti za vse mlade v starosti od 13. do 30. leta, ki ponujajo priložnosti neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja v kontekstu (mednarodnega) mladinskega dela.MCI je s programom Erasmus+ Mladi v akciji pridobil dodatne vire financiranja in svoje delovanje razširil tudi na mednarodno mladinsko delo. K spodbujanju mednarodnosti, okrepitvi sprejemanja drugačnost, okrepitvi zavedanja, da lahko, je zagotovo doprinesel tudi prvi projekt v okviru Evropske prostovoljske službe (EVS) – Step by step to internationalyouthwork.Z EVS projektom je MCI za osem mesecev gostil24-letno Španko Ines, ki je živela v Idriji ter delala v MCI-ju. Skrbela je za spodbujanje medkulturnosti, mednarodnosti, spodbujanje (mednarodnega) mladinskega dela, krepila zavedanje pomena prostovoljstva, predvsem pa prebivalcem odprla nove poglede na mesto Idrija.V Idriji je predvsem cenila pojave, ki jih Idrijčani jemljemo za samoumevne - čist zrak, naravo in pogled na zvezde

S pridobljenimi dodatnimi sredstvi, se je lahko MCI pospešeno razvijal. Posledica razvoja je bil vzpostavljen stalni program, z rednimi tedenskimi aktivnostmi in oddanimi prostori. Glede na zbrane podatke je program MCI-ja v letu 2017 dosegel do 1300 udeležencev. VMCI-juso se odvili povprečno 3 dogodki in 1 tečaj mesečno, na vsake dva meseca pa je ekipa MCI-ja poskrbela za večji dogodek (npr. Tek v Belo, Decembrske sobote, Počitniški kino). Kot pomembnejši projekt dojemamo tudi Mestno igriščeki smo ga prvič organizirali v sodelovanju z ZPM Idrija. Mestno igrišče je odgovor na prazno, črno, betonsko mestno središče. Projekt skrbi za oživljanje mestnega središča, za blagostanje celotnega mesta, spodbuja povezovanje različnih akterjev in promovira kvalitetno mladinsko delo in s tem javnosti sporoča pomembnost delovanja mladinskih centrov in drugih organizacij.2017 je bilo prelomno leto na področju dogodkov tudi zato, ker se je pod organizacijo pomembnega kulinaričnega dogodka Praznika idrijskih žlikrofov, kot organizator, prvič podpisal Mladinski center Idrija.

V letu 2018 smo nadaljevali z uspešnim delovanjem. Sledimo zastavljenim vrednotam (povezovanje, znanje, ustvarjalnost, podpora, družbena odgovornost), našemu poslanstvu in ukrepom ter ciljem zapisanim v Strategiji za mlade. Preko programa lokalni skupnosti nudimo infrastrukturno in vsebinsko podporo pri izvajanju neformalnih izobraževalnih programov. Pomembno pa je tudi redno in uspešno sodelovanje med mladimi in lokalno skupnostjo. Občina Idrija nas je prepoznala kot pomembnega akterja v Interreg projektu GaYA (GovernanceandYouth in Apls), ki spodbuja vključevanje mladih v odločevalske procese. V sklopu projekta smo zgodbo mladinskega centra predstavljali na različnim pilotnih območjih po Evropi in soustvarili nabor orodij za spodbujanje participacije mladih s strani lokalnih odločevalcev.

Kot še eno uspešno sodelovanje z Občino Idrija lahko omenimo tudi dogovarjanja o uporabi še več prostorov v objektu, predvsem o vodenju Hostla Idrija, ki se nahaja v isti stavbi. Do pridobitve uporabe dodatnih prostorov je prišlo aprila leta 2018. Tako dogajanje pod okriljem MCI-ja ne poteka več le v enem kraku stavbe, ampak so se aktivnosti preselile tudi na hodnik v prvem nadstropju in se s hostlom razširile vse do mansarde. S tem smo še korak bližje viziji, ki so jo mladinska društva pred 7 leti zapisala v idejnem konceptu za mladinski center in hostel v Idriji.Slednjega, ki se je od ukinitve dijaškega doma pred več leti šele uveljavljal, želimo razviti v aktiven mladinski hostel.

rsz img 20180727 114324

V MCI-ju smo se najbolj razveselili dodatnega prostora, saj smo zaradi povečanega števila aktivnosti, večjega števila odobrenih projektov na razpisih in posledično povečanega števila zaposlenih ter povečanega povpraševanja po uporabi MCI prostorov resnično potrebovali dodatne prostore. Uspešni smo bili pri pridobivanju sredstev na javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Logatec, Idrija in CerknoSredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). S pridobljenimi sredstvi smo lahko načrtovali nov projekt, ki je vključeval vzpostavitev mladinske točke Godovič in vključevanje mladih s posebnimi potrebami v obstoječe aktivnosti MCI-ja. S tem je bila omogočena dodatna projektna zaposlitev, uspešni pa smo bili tudi na dveh drugih javnih razpisih (Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju; Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada), kar je leta 2018 vodilo do največjega števila zaposlenih v MCI-ju do sedaj. Med marcem in septembrom 2018 je bilo za izvajanje in razvoj mladinskega dela zaposlenih 5 mladih do 30 leta, poleg tega pa se je tej ekipi pridružila še dodatna ekipa mladih, ki jeodgovorna za uspešno delovanje Hostla Idrija

Prevzem hostla in uspešne prijave na razpise se odražajo tudi pri razvoju mednarodnega mladinskega dela. MCI je leta 2017 začel z organizacijo mladinskih izmenjav in treningov, preko katerih je v Idrijo pripeljal različne mednarodne skupine mladih, katerim omogoča prenočitev in kvalitetno neformalno izobraževanje na različne tematike. Leta 2018 sta se MCI ekipi zopet pridružila 2 EVS prostovoljca, tokrat Roni iz Finske in Parižanka Mireille iz Francije. Roni je MCI dogajanje popestril z znanji cirkuške pedagogike, Mireille pa nam je bila v veliko pomoč pri organizaciji izobraževanj in prijavah na razpise v angleščini. Roniju je bila v Idriji všeč skupnost in kako se lahko kilometer dolga pot do doma spremeni v 1-urni sprehod s postanki, kjer klepetaš z znanci. Pogrešal je savno in to, da bi ljudje večkrat govorili v angleškem jeziku. Mireille je bila nad Idrijo navdušena, občudovala je naravo, razglede in domače vrtove. Občasno se je pritoževala nad klanci in tem, da ji v vseh 8 mesecih življenja v Idriji na klancu do doma nihče ni ustavil in jo odpeljal do doma.

Na različnih področjih se trudimo, da bi objekt, ki je bil več kot desetletje dom nepovezanih aktivnosti, dobil enotno rdečo nit in ekipo, ki ima dolgoročno vizijo za razvoj mladinskih dejavnosti v objektu.

 

Pogled v prihodnost 

Kljub temu, da smo v 5 letih dosegli veliko in že dokazali pomen mladinskega dela in participacije v lokalnem okolju in širše, je naš razvoj šele na začetku. Dnevno se soočamo z izzivi, ki nam jih postavlja stara, ogromna stavba, v katero se trudimo vnašati življenje. Poleg tega je problem celotnega mladinskega sektorja tudi fluktuacija kadra. Večina zaposlitev je projektnih, kar pomeni, da trajajo za določeno obdobje in ob koncu projekta se zgodi, da organizacija nima več dotoka denarja, s katerim bi lahko posamezniku omogočilo nadaljnjo zaposlitev. Tako se je tudi med letom 2017 in 2018 ekipa mladinskega centra (brez ekipe hostla) iz enega zaposlenega dvignila na število pet in zopet zmanjšala na dva. Izziv v prihodnjih letih bo zagotoviti dovolj različnih financiranj, da bosta v mladinskem centru stalno zaposlena dva posameznika. Na Motivizijskem vikendu februarja 2018 smo si tudi postavili tri večje strateške cilje oziroma izzive na področjih razvoja mladinskega turizma, vzpostavljanja sistema prostovoljcev in kvalitetnega, stalnega programa za različne ciljne skupine.

rsz 1 20190118 mednarodno srečanje

 

Kot zapisano, se v prihodnosti zavedamo še kopice dela in izzivov, a dosedanje delovanje, izkušnje, prepoznavnost v mladinskem sektorju na nacionalni ravni in podpora javnosti nam vlivajo zaupanje, da zmoremo. Tudi izvedena evalvacija delovanja MCI-ja3 izvedena v letu 2018 potrjuje, da delamo kvalitetno. Vprašani komentirajo, da je program zelo raznolik, da so dogodki kvalitetno izvedeti in da izpolnijo njihova pričakovanja. Glede na odgovore v evalvaciji lahko povzamemo, da MCI:

  1. organizira veliko raznolikih dogodkov.
  2. skrbi za mlade in dogajanje v Idriji.
  3. predstavljajo mladi, zagnana in delovna mladina, krasna ekipa in prijeten kolektiv s smislom za humor.
  4. predstavlja prijeten kraj za druženje, zabavo in neformalno izobraževanje.

Z delovanjem in vzpostavitvijo Mladinskega centra Idrija se je spremenil pogled in sprejemanje mladih v Občini Idrija. Počasi postajamo (enakopravni) sogovorniki pri odločevalcih ter na dolgi rok prispevamo k razvoju lokalne skupnosti. Hkrati pa se strinjamo, da smo skupnost ljudje in zavedamo se, da moramo kot največja mladinska organizacija v občini poskrbeti za aktivno dogajanje v mestu. Ker le tako se bodo mladi radi vračali v Idrijo in le tako bodo ljudje z veseljem živeli v Idriji. Pozitivne zgodbe življenja v Idriji zbiramo tudi na spletnem blogu #LivingInIdrija, kjer tedensko objavimo nove zgodbe posameznikov, ki v Idriji vidijo več kot le »lukno«.Trenutna predsednica MCI-ja Maja Vogrič je v prispevku zapisala: »Ko bomo ljudje ponovno začeli živeti z mestom, ko bomo začeli hoditi na sprehode, se družili na ulicah, kupovali lokalno, podpirali naše ljudi, uporabljali trgovine v centru mesta, takrat bomo začutili, kaj nam naše mesto vse ponuja in česa ni. In takrat bomo vsi skupaj dosegli še več pozitivnih sprememb.« 

In za še več pozitivnih sprememb v prihodnosti, se bo zagotovo trudila tudi ekipa prostovoljcev, članov mladinskih društev, zaposlenih v MCI, in upamo, da tudi vsi, ki podpirate delovanje mladinskih organizacij in se zavedate pomena prostovoljstva, mladinske participacije in mladinskega dela v lokalnem okolju.

Avtor: Tina Mervic

Prvi pregled: Matevž Straus, Maša Eržen

 

Viri

Občina Idrija. (2015). Strategija za mlade občine Idrija 2015-2020. Idrija: Občina Idrija.

V namene priprave članka so bili uporabljeni tudi podatki iz arhiva Mladinskega centra Idrija, letna poročila in informacije na spletni strani Mladinskega centra Idrija (www.mcidrija.si).

Podatki so pridobljeni tudi iz Evalvacije delovanja Mladinskega centra Idrija, ki jo je marca 2018 pripravila Tina Mervic.

PRP LEADER EU SLO barvni 1 2