MCI: T: +386 51 231 049  |  E: info@mcidrija.si    HOSTEL: T: +386 40 808 022  |  E: hostel@mcidrija.si

Mladi starci

ponedeljek, 11 november 2019 15:02

Mladi starci smo vsi mladi, ki razmišljamo o svoji starosti in vsi starejši, katerih kronološka starost ni povsem skladna z njihovo funkcionalno starostjo in se počutijo mnogo mlajši kot jim leta šteje EMŠO. 

Mladi starci želi biti tudi kontroverzni naslov oziroma fraza, ki mlade spodbuja k temu, da o starosti in vsemu, kar le ta prinaša, razmišljajo že danes. Če se bomo šele pri 60ih začeli ukvarjati s tem, kako prenoviti svojo ogromno hišo, v kateri že leta živimo sami, in tudi če bomo pri svojih 80ih šele začeli razmišljati kako bi se izognili bivanju v domu za upokojence, bo najbrž že prepozno. 

Mladi starci je projekt, ki je intenzivno zaživel v Mesecu prostora v Idriji. Projekt je bil sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor, izveden s strani humanitarnega društva Streha za vse s podporo Mladinskega centra Idrija in drugih organizacij v Idriji. Gre za projekt ozaveščanja in izobraževanje laične in strokovne javnosti o staranju, prostoru in psihosocialnih dejavnikih, ki oboje povezujejo. Arhitektura predstavlja socialni in zdravstveni kontekst staranja. Če želimo pametno načrtovati prihodnost bivanja, je ključno, da začnejo arhitekti in prostorski načrtovalci razmišljati o uporabniku, ki šele nastaja - o starejši osebi, ki je digitalno pismena in aktivna na različnih nivojih, morda gibalno, morda duševno ovirana, z vse manjšo socialno mrežo in prekarnim statusom. Hkrati pa bi se morali o načrtovanju za starost ukvarjati tudi vsi mladi posamezniki, ki razmišljamo o novogradnjah ali prenovah zgornjih nadstropij v enodružinskih hišah naših staršev.

V ta namen smo v projektu Mladi Starci sodobno arhitekturo povezali s psihologijo.

Začeli smo z medgeneracijsko delavnico na Gimnaziji Jurija Vege Idrija, kjer smo združili upokojence in gimnazijce in naslovili problematiko neprimernih bivalnih okolij v starosti. Najprej smo raziskovali asociacije medgeneracijske skupine na pojme kot so dom, dom za upokojence, sobivanje in starost. S tem smo udeležence uvedli v temo in pridobili prve vtise o dojemanju starosti, doma in sobivanja.

Mladi starci delavnica 2 minMladi starci delavnica 1 min    Mladi starci delavnica 3 min

 

S hitrimi vprašanji smo tudi preverili njihovo poznavanje stanovanjske problematike v starosti. Tako smo preverili, če vedo, 

da so v Idrijsko-cerkljanski regiji le trije domovi za upokojence s 434 posteljami, starejših od 65 let pa je 2763,

da bo leta 2050 v vsakem tretjem gospodinjstvu živela oseba starejša od 65 let,

da obstajajo tudi druge oblike bivanja v starosti kot le dom za upokojence in da so to npr. oskrbovana stanovanja, zadruge, pametni domovi, skrbniške družine itd.

Ugotovili smo, zakaj se je pomembno pogovarjati o tem, kako prostor vpliva na posameznike, kaj pomeni dostopnost (fizična/finančna) prostora, kako je osamljenost povezana s prostorom, v katerem živimo, in zakaj se je potrebno že danes soočiti s stanovanjsko problematiko, ki se dotika tako mladih kot starih. Spoznali smo se tudi s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki je pripravila seznam lastnosti starosti prijaznih mest. Glavni del delavnice pa je bilo ustvarjalno delo v medgeneracijskih skupinah, kjer so mladi in stari pod vodstvom arhitekta in nekoga s psihosocialno izobrazbo, razvijali ideje za prenovo nekaterih zapuščenih objektov v centru Idrije v stavbe namenjene za alternativne oblike bivanja starejših. V Hotel Nanos smo tako npr. umestili oskrbovana stanovanja, v park Kajzer pa stanovanjsko zadrugo za vse generacije.

Ustvarjalni proces, ki je nastal na delavnici, smo predstavili tudi na razstavi, ki smo jo otvorili na dan duševnega zdravja, 10.10., v prostorih Prelovčeve 3 (bivši Vitaminč`k), ki se je izkazal za zanimiv in primeren razstavni prostor. Ekipi ustvarjalcev razstave se je pridružila tudi Urška Smrke, po izobrazbi psihologinja, trenutno vpisana na doktorski študij Družboslovne metodologije, v okviru katerega se ukvarja s subjektivno ustreznostjo bivalnega okolja. Smrketova je vsem zbranim pripravila predavanje na temo staranja in bivanja v starosti in tako naredila uvod v razstavo, ki v splošnem gradi na kontrastu med sobivanjem in osamljenostjo v starosti.

Mladi starci razstava 1 min

 

Razstava je sestavljena iz več sklopov:

  • 1 – na splošno o prostoru in staranju ter povezavi med tema dvema pojmoma - podatki iz  zakonodaje in statistike, strokovnih člankov ipd.;
  • 2 - video intervju “Young Oldies” z mladimi, ki govorijo o tem, kako si predstavljajo svojo starost;
  • 3 - prikaz nekaterih projekcij za Idrijsko-cerkljansko občino (št. oseb nad 65 let na gospodinjstvo, nastanitvene kapacitete v razmerju do oseb nad 65, staranje populacije, ...);
  • 4 - Mladi starci - interaktivni del razstave, kjer obiskovalce fotografiramo, postaramo z aplikacijo za kakšnih 50 let in ustvarimo steno mladih starcev;
  • 5 - Okulist - tabla za preverjanje vida - opomin na pešanje nekaterih telesnih funkcij v starosti in na potrebo po prilagajanju okolja na slabšanje psihofizičnih zmogljivosti posameznika;
  • 6 - Soba za 1 - starinsko opremljena soba za eno osebo, ki govori o tem, kako je bivati sam in biti zgolj posredno, preko medijev in bežnih pogledov povezan z zunanjim svetom, ki medtem teče dalje;  
  • 7 - Možnosti - Predstavitev različnih oblik bivanja, ki so možne med domom za upokojence in domačo hišo, pa se jih pri nas ne pozna oz. ne uporablja;
  • 8 - Na primeru Idrije - rezultati delavnice, ki smo jo izvedli z upokojenci in gimnazijci, kjer smo izdelali predloge za 4 objekte v Idriji, ki bi jih po našem mnenju lahko namenili/preuredili za nove oblike (so)bivanja - 4 skupine so razvijale vsaka svoj projekt in tekom razstave je potekalo glasovanje, katera rešitev je obiskovalcem razstave najboljša; 
  • 9 - Tujina - sodobni primeri arhitekturnih tipologij iz tujine, od ZDA do Japonske, Danske, Anglije …

Mladi starci razstava 4 min

Razstava se tako trudi biti aktualna, interaktivna in informativna. 

Pomen razstave so prepoznali na Zvezi društev upokojencev Slovenije, ki so jo tudi obiskali in s katerimi se dogovarjamo za nadaljnje sodelovanje. Ustvarjalci si ne želimo, da bi bili Mladi starci le nekaj mesečni projekt, ampak si želimo, da je to začetek raziskovanja omenjene tematike in začetek pogovora s posamezniki in odločevalci, ki lahko že danes začnemo oz. začnejo soustvarjati prostor prihodnosti - prostor, ki je dostopen in raznolik, vključuje, spodbuja in tako gradi trajnostno dolgoživo in odgovorno skupnost.

Mladi starci ZDUS min

***

0 MS 1 plakat JPG mini min

PRP LEADER EU SLO barvni 1 2