MCI: T: +386 51 231 049  |  E: info@mcidrija.si    HOSTEL: T: +386 40 808 022  |  E: hostel@mcidrija.si

Nova sezona predavanj 5 za vzgojo

petek, 18 oktober 2019 08:57

Začenjamo z naslednjo sezono predavanj 5 za vzgojo, ki so namenjena vsem, ki se ukvarjajo z vzgojo. V petih mesecih se bo zvrstilo pet predavateljev, ki nas bodo spodbudili k razmisleku o različnih temah, povezanih z vzgojnimi izzivi. Leto bo rdeča nit povezana z odvisnostmi in tehnologijo ter na drugi strani s spodbudo k iskanju mirnih trenutkov in bogastvu, ki ga ponuja narava.

19. november ob 18. uri
POGOVORITI SE MORAMO O ALKOHOLU
DROGART: Lara Godec in Natalija Petičkovič Bogataj
Tema interaktivnega predavanja bo razširjenost alkohola in ostalih drog med mladimi, posvetili pa se bomo tudi vlogi odraslih pri tem procesu ter varovalnim dejavnikom in dejavnikom tveganja. Uvodoma bomo predstavili združenje DrogArt ter naše programe pomoči, nadaljevali pa z orisom temeljnih značilnosti obdobja mladostništva in njihovega prostega časa, s poudarkom na razvijajočih se možganih mladostnika in predstavitvijo možnih tveganj, s katerimi se mladostniki (lahko) srečajo v obdobju odraščanja. Nato se bomo osredotočili na varovalne dejavnike ter dejavnike tveganja, ki so povezani z uporabo alkohola in drugih drog pri mladih, s poudarkom na vlogi staršev oziroma šolskih strokovnih delavk/cev.

 

21. januar ob 18. uri
DRUŽINSKA E-PRAVILA
LOGOUT: Špela Reš

Na tem predavanju si lahko obetate priporočila za odrasle glede varne in uravnotežene uporabe elektronskih naprav pri mladostnikih. Mladostniki vedno pogosteje prehajajo med različnimi zasloni: televizorjem, igralnimi napravami, pametnimi telefoni, tabličnimi, prenosnimi in namiznimi računalniki. Pri vsem tem se ob raznolikih vsebinah in interakcijah odraslim, ki vzgajamo, porajajo različna vprašanja. Kot na primer:
Kdaj otroku kupiti svoj računalnik ali tablico?
Kako je z omejevanjem uporabe, postavljanjem pravil in dogovori?
Katere vsebine najbolj pritegnejo mladostnike in zakaj?
Katere so primerne in katere neprimerne vsebine?
Kakšne so nevarnosti na spletu?
So morda kakšni škodljivi učinki uporabe? Kaj pa prednosti?

Staršem bomo predstavili varno uporabo digitalnih naprav in spleta. Predstavili bomo primere prekomerne uporabe in zasvojenosti s spletom iz prakse, primere družinskih »e-dogovorov« ter priporočila za zdravo sobivanje v svetu digitalnih dražljajev.

 

11. februar ob 18. uri
KVADRATNI SVET
Dejan Sotirov

Zakaj so novodobni otroci drugačeni? Kakšno je življenje novodobnih odraslih, staršev in mladih, ki živimo v kvadratu (TV, mobitel, računalnik…). Kje so prednosti? Kje slabosti? In zakaj je še vedno pomembno, da se z otroki družimo, jih vzgajamo in ustvarjamo zdravo družinsko klimo. Poučno, zabavno in zelo razumljivo.

Dejan Sotirov je diplomiran zdravstvenik, ki aktivno izvaja več kot 1400 ur predavanj letno po osnovnih, srednjih šolah, vrtcih, fakultetah, organizacijah in podjetjih. Je predsednik društva Eternia ter idejni vodja projekta Mavrični bojevniki, katerega namen je pomoč mladim z motnjo ADHD (motnja pozornosti in hiperaktivnosti) prek izkustvenega učenja na taborih in drugih srečanjih. Je človek tisočerih zanimanj in talentov, ki želi svoje znanje in pozitivni pristop prenesti na vse generacije.

 

17. marec ob 18. uri
ČUJEČNOST V STARŠEVSTVU
DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE ČUJEČNOSTI: mag. Maja Bajt

Da bi zagotovili dobro duševno zdravje in počutje mladostnikov, moramo krepiti varovalne dejavnike duševnega zdravja: jih naučiti ustreznih mehanizmov in veščin spoprijemanja s težavami, krepiti njihovo zmožnost pozornosti, uravnavanja čustev in prilagajanja na spremembe, krepiti pozitivno samopodobo in samospoštovanje, jih učiti veščin spoprijemanja s stresom ter jim pomagati pri razvijanju pozitivnega odnosa do sebe in življenja nasploh. Dobri temelji v otroštvu so napovednik zdravja in dobrih življenjskih izidov kasneje v odraslosti.

Na predavanju bomo odgovorili na vprašanja:
- Kaj je čuječnost in kaj ni?
- Zakaj in kako čuječnost deluje?
- Kako mi lahko čuječnost pomaga pri starševstvu in v vsakdanjem življenju?
- Kako poskrbeti zase?
- Kako vzpostavljati in ohranjati pristen stik z mladostnikom?
- Kako lahko čuječnost razvijamo pri mladostnikih?

Udeleženci bodo imeli možnost preizkusiti nekatere vaje čuječnosti tudi v praksi.

 

21. april ob 18. uri
DRUŽINSKI IZLETI IN PRAVLJIČNE POTI
Irena Cerar

Irena Cerar je avtorica serije družinskih izletniških vodnikov Pravljične poti Slovenije, poznamo pa jo tudi kot dolgoletno urednico revije National Geographic Junior. Osnova vsakega potepa iz njenih knjig je ljudska pravljica ali pripovedka, izlet pa nas popelje na raznolike kulturnozgodovinske kraje, omenjene v zgodbi. Na tak način je z zgodbami raziskala vse slovenske pokrajine. Je tudi pripovedovalka ljudskih pravljic, ki najrajši pripoveduje na prostem in v naravi.

Irena je v svojem delu združila svojo ljubezen do starih zgodb in pohajkovanja, kar bo delila tudi z nami. S svojim predavanjem nas bo na prvem mestu spodbudila k skupnemu in družinskemu branju ter predstavila pomen bralnih navad, način spodbujanja bralne pismenosti ter hkrati ohranjanja slovenske literarne kulturne dediščine. Govorila bo o tem, kako se lahko prek prebiranja zgodb približamo naravi in spodbujamo izkustveno učenje v njej. Dobili bomo ideje, kako motivirati otroke za raziskovanje raznolike slovenske naravne in kulturne dediščine ter jim to izkušnjo prek domišljijskega sveta kar se da obogatiti.

Predstavila bo tudi nekaj primerov iz naše okolice in nas podprla pri iskanju trajnostno naravnanih in sonaravnih idej za preživljanje skupnega pristnih doživetij.

____________________________

Katerim predavateljam smo prisluhnili in katerih tem smo se dotaknili v prejšnji sezoni predavanj (2018/19), si lahko preberete tukaj.

PRP LEADER EU SLO barvni 1 2