MCI: T: +386 51 231 049  |  E: info@mcidrija.si    HOSTEL: T: +386 40 808 022  |  E: hostel@mcidrija.si

MCI ima novo predsednico

torek, 06 avgust 2019 13:42

Med vsem dogajanjem s strani Mladinskega centra Idrija se morda pozabi na zgodbo o ustanoviti. Mladinski center Idrija je v svoji prvotni obliki zveza društev, kar pomeni, da združuje tri največja mladinska društva v Idriji. Društvo tabornikov Rod srebrnih krtov Idrija, Klub idrijskih študentov, Idrija 2020 so ustanovni člani zveze društev. Vsak društvo ima dva člana v skupščini zveze društev. Skupščina je najvišji organ zveze, ki se odloča o najpomembnejših zadevah, ki se tičejo mladinskega centra. Poleg skupščine je pomemen še predsednik.Predsednik je zakoniti zastopnik zveze društev. Predsednik tesno sodeluje s strokovnimi službami, zaposlenimi, ki skrbijo, da se program mladinskega centra kvalitetno izvaja in iz leta v leto nadgrajuje in izboljšuje. Predsednik tudi skrbi za povezovanje med vsemi tremi društvi, zaposlenimi in lokalno skupnostjo. Vloga predsednika ni tako vidna navzven splošni javnosti, ampak je ključnega pomena za delovanje mladinskega centra.

To nalogo je v preteklosti nosila Maja Vogrič, ki pa je na letošnji julijski seji skupščine Zveze društev MC Idrija, predala funkcijo novi predsednici, Kaji Erjavec. Nova predsednica je bila izvoljena s podporo vseh predstavnikov skupščine.

Ob zaključku volilne seje so se člani skupščine predhodni predsednici Maji zahvalili za vodenje in predvsem zato, ker je prevzela funkcijo predsednice, v najbolj riskantnih trenutkih delovanja mladinskega centra, predvsem takrat, ko smo svoje dejavnosti razširili na celoten objekt, v katerem se nahajamo in prevzeli tudi delovanja hostla. Novi predsednici Kaji pa so čestitali ob izvolitvi.

Sama je ob kandidaturi in predstavitvenem nagovoru povedala:
»Zveza društev Mladinski center Idrija je matična celica trem društvom. Njena naloga je povezovanje omenjenih članov zveze z najrazličnejšimi aktivnostmi in spodbujanje meddruštvene oblike sodelovanja. Opazila sem, da se je rdeča nit med člani zveze nekoliko porazgubila, zato bi si želela, da se jo ponovno zariše in na debelo obarva.

Zveza MC Idrija ima v uporabi tudi velike prostore za namen druženja, mladinskega turizma, v njeni sredi se odvijajo dejavnosti članov zveze in vseh prostovoljcev. Zavedamo se pomembnosti in odgovornosti, ki jih veliki in dotrajani prostori prinašajo, a le z dobrim sodelovanjem Občine, aktivnostjo mladih in razvojem mladinskega turizma, bomo lahko prostore Mladinskega centra Idrija oživljali še naprej. Kot predsednica Zveze MC Idrija bom skrbela za korektne in dobre odnose z vsemi akterji ter za dobrobit in slišanost mladih.«

Ob teh izzivih ji vsi želimo mnogo uspehov in se veselimo sodelovanja z njo!

Novim uspehom naproti!

PRP LEADER EU SLO barvni 1 2