MCI: T: +386 51 231 049  |  E: info@mcidrija.si    HOSTEL: T: +386 40 808 022  |  E: hostel@mcidrija.si

Bodi sprememba! Imp!act delavnice na GJV

četrtek, 08 november 2018 16:45

Na splošno imamo občutek, da bi radi naredili nekaj koristnega v družbi, radi bi imeli pozitivne spremembe v svojem okolju, a se nam zdi, da smo neučinkoviti ali nemočni. Ne vemo, kje začeti, kam se usmeriti, kako začrtati linijo napredka. Gibanje Euforia preko dogodkov Imp!act širi idejo, da lahko vsak začne svojo pot, koristi svoj potencial in postane vodja v procesu sprememb.

EVS prostovoljka v Mladinskem centru Idrija - Mireille  – je že izkusila vzdušje na Imp!act dogodku in je želela kanček zagona vzbuditi tudi v dijakih drugega letnika. Zahvala gre Gimnaziji Jurija Vege v Idriji, ki je idejo sprejela in omogočila izvedbo. S pomočjo MCI ekipe je Mireille uspelo izpeljati skrajšano verzijo Imp!act dogodka, na katerem je poskusila navdahniti mlade, da lahko naredijo prvi korak in skupaj z njimi intenzivno iskala ideje in možnosti, kako narediti spremembo v lokalnem okolju.

Srečanji sta potekali 4 šolske ure, dva tedna zapored. Deloma so potekala v angleščini in deloma v slovenščini. Srečanja so temeljila na interaktivnih metodah dela in so spodbujala ideje, ki izhajajo iz posameznikov samih.

Cilji srečanj:
• Prepričati mlade, da lahko storijo spremembo.
• Navdušiti mlade, da začnejo delati spremembe.
• Mladim pomagati pri načrtovanju uresničevanja sprememb.

Pa nam je uspelo doseči zastavljene cilje?

Česa si v resnici želijo mladi?

Ideje so bile zelo usmerjene v lokalno skupnost, v oživljanje mesta in v spodbujanje različnih aktivnosti v mestu. Ideje so prav tako bile aktualne, uporabne in smiselne. Med njimi izstopa le ideja za McDonalds na avtobusni postaji, ki je idealistična in tudi ni nastala kot rešitev na problem iz lokalnega okolja.

Ideje kot so
• zagotoviti ustrezne prostore za umetniško-kulturno dejavnost kot npr. prenoviti rudniško dvorano (ime projekta: Maske revolucije),
• bolj uporabna Mejca (ime projekta: Oživimo Mejco),
• kolesarska steza Idrija – Spodnja Idrija (ime projekta: Zicn' se),
• paintball park,
• združiti idrijske znamenitosti v celoto,
• razširitev že aktivnih klubov za več zabav v mestu (ime projekta: Klub za boljše žure),
kažejo na to, da si dijaki želijo vzpostavitev pogojev za dvig dogajanja v mestu in za aktiviranje občanov. Prav tako ideje odgovarjajo na različne probleme v lokalni skupnosti, kot so npr. pomanjkanje ustrezne infrastrukture, pomanjkanje dogajanja v mestu itd.

Predvsem na drugem srečanju, kjer naj bi ideje nadgradili oziroma razširili, pa se je izkazalo, da:
• dijakom vseeno primanjkuje znanja o tem, kdo je odgovoren za uresničitev idej (npr. šli bomo k županu po denar),
• sebe ne vidijo kot akterjev, ki lahko prispevajo k uresničitvi teh idej,
• so jim to le ideje in ne vidijo možnosti, da bi postale kaj več kot ideje,
• da imajo pomanjkljivo znanje o obstoječih možnosti v Idriji, tako npr. ne poznajo, da imajo turisti možnost prenočitve v Hostlu Idrija, da že obstajajo bajta bukve, da obstajajo skupine Zero waste, v katere bi se lahko včlanili in sodelovali.

Kaj lahko storimo, da bi mladim še bolj pomagali pri razvoju njihovih idej? Kako še v večji meri podpirati changemaker-ski pogled na svet? Kako mladim oziroma širši loklani skupnosti približati delovanje lokalne uprave, občine in drugih pomembnih akterjev v lokalnem okolju?

Vse te pomisleke moramo imeti v mislih vsi, ki sodelujemo z mladimi ali delujemo za mlade, tako v šolskem sistemu, v lokalni skupnosti, občini in nevladnem sektorju.

Več o idejah in poteku srečanj, si lahko preberete v priloženi priponki.

PRP LEADER EU SLO barvni 1 2