MCI: T: +386 51 231 049  |  E: info@mcidrija.si    HOSTEL: T: +386 40 808 022  |  E: hostel@mcidrija.si

Kako dostopni so prostori Mladinskega centra in hostla Idrija za različne skupine ljudi?

četrtek, 08 november 2018 12:46

V Mladinskem centru Idrija se že dolgo trudimo biti tako in drugače dostopni za različne posameznike in skupine. Žal je za nas ovira, da se nahajamo v hiši, kjer dostopnost gibalno oviranim osebam onemogočajo mnoge arhitekturne ovire. Osebi na invalidskem vozičku je dostopen prostor mladinskega centra v pritličju, sicer s pomočjo pri odpiranju vrat, pred katerimi je na novo urejeno invalidsko parkirno mesto. Problem nastane pri uporabi stranišča, ki je zaradi premajhne širine in vmesnih stopnic na splošno problematično tudi z vidika varnosti. V marcu smo zaposlili mladinsko delavko, ki je po poklicu delovna terapevtka. Pripravila je načrt adaptacije stranišča, ki bi bilo primerno tudi za uporabnika invalidskega vozička. Na večerih smeha z dobrodelno noto smo zbrali 370€, kar je sicer lepa vsota, a predstavlja le 2% potrebnih sredstev. Potencialni izvajalci prenove so si ogledali prostore in pripravili ponudbe, ki so bile za nas trenutno mnogo prevelik finančni zalogaj, zato se v izvedbo nismo podali. Vsem donatorjem se zahvaljujemo in sporočamo, da so zbrana sredstva shranjena in bodo porabljena, ko dobimo dodaten vir, ki bo pokril večino stroškov.  

V poletnem času so nas obiskale strokovnjakinje iz Zavoda za spodbujanje dostopnosti: Dostop. Na podlagi naših v naprej izraženih potreb, so po temeljitem ogledu stavbe pripravile obsežno poročilo o dostopnosti s konkretnimi predlogi o spremembah.

Ker se nekateri dogodki in aktivnosti mladinskega centra odvijajo tudi na terasi in v 1. nadstropju hiše, je bila predlagana izdelava novega vhoda na severni strani stavbe in namestitev premične klančine v recepciji hostla ter fiksne klančine za dostop na teraso. Drugi izziv je bil predlagati ureditev sobe s kuhinjo za invalidno osebo v hostlu in v njeni bližini tudi dostopno stranišče, ki bi bilo na voljo tudi obiskovalcem dogodkov v prvem nadstropju. Ureditev obeh prostorov je predlagana s preureditvijo obstoječih prostorov (pisarne, stranišča, umivalnica). Za adaptacijo stranišča v spodnjem delu je bil potrjen naš, že prej izdelan predlog.

Poročilo je bilo predstavljeno na posvetu, kjer smo predebatirali vsebino. Vsi predlogi so dobri, a žal predstavljajo velik gradbeni poseg in posledično finančni vložek, zato trenutno izvedbe ne planiramo. Za nas trenutno bolj uporaben in izvedljiv je drugi del poročila, ki se osredotoča na prilagoditve za izboljšanje varnosti pri uporabi in na orientacijo.
Kot je bilo svetovano, smo že namestili proti drsne kontrastne trakove, na robove stopnic. Nekatere smo namestili že prej, za kar smo dobili pozitivno kritiko. V kratkem bomo na stopnice, ki vodijo iz glavnega hodnika v osrednji prostor namestili tudi varnostno ograjo in jih premaknili, da bodo poravnane s prehodom.

Z vidika orientacije in dostopa do informacij je bil pohvaljen jesen glavni vhod mladinskega centra in usmerjevalna tabla ob prihodu skozi vhod na terasi. Na področju dostopnosti do informacij imamo še precej dela, saj je objekt arhitekturno precej razgiban in je v nem več različnih dejavnosti. Izdelali smo načrt usmerjevalnega sistema, ki bo poenoten za vse prostore Mladinskega centra in hostla Idrija in bo upošteval navodila za inkluzivno oblikovanje. Tako bo orientacija lažja za vse obiskovalce, tudi tisti ki nimamo ovir smo zaradi slabe orientacije zelo hitro zmedeni.

Informacije za osebe z oviranostmi:

Spodnji prostor MCI je dostopen vsem, osebi na invalidskem vozičku je potrebno pomagati odpreti vrata, kar bo kdorkoli iz naše ekipe z veseljem storil, če ta nima spremljevalca. Ob vhodu je nameščen tudi zvonec. Stranišče žal z invalidskim vozičkom še vedno ni dostopno. Prav tako z invalidskim vozičkom ni dostopen zgornji del stavbe in terasa. Iz tega razloga dogodke, ki se izvajajo na terasi ne označujemo z našim internim simbolom roke (prilagojeno za mlade s posebnimi potrebami). Osebam s kakršnimi koli oviranostmi, ki bi želele obiskati naš dogodek, aktivnost in ne vedo, če je zanj dovolj dostopno sporočamo, da nas lahko brez zadržkov pokličejo in jim damo podrobne informacije oz. se dogovorimo za pomoč.

Informacije v zvezi z dostopnostjo okolja pridejo pogost prav, morda za splošno razgledanost in opomin, da je dobro če smo pri oblikovanju pozorni na osebe z oviranostim. Na spletni strani Dostop.org je dostopnih kar nekaj gradiv. Veliko nas je, ki posredujemo infomracije, obvestila in če te niso neposredno namenjena oseban z oviranostmi nanje ne pomislimo. Priročnik za inkluzivno oblikovanje nam lahko pomaga naše informacije narediti dostopne čim več skupinam oseb. Če imamo opravka z osebami z motnjo v duševnem razvoju je pri posredovanju informacij skoraj nujno upoštevati smernice za pripravo informacij v lahko berljivi obliki, ki pridejo prav tudi slabovidnim, tujcem, otrokom in drugim skupinam. Čeprav se nam oviranost pogosto zdi nekaj oddaljenega, je prav da se zavedamo, da lahko mimogrede pristanemo v tej vlogi, čeprav morda ob kaki poškodbi le za kratek čas. Če ne drugega, se bomo verjetno postarali, kar običajno prinese s sabo vsaj kakšno oviro. S tem razlogom svetujemo, da ko gradite ali preurejate stanovanja in hiše, pomislite tudi na to. Imate logično utemeljitev, zakaj so v večina stanovanjih vrata v stranišče manjša od ostalih? Verjetno ne, vsi pa vemo, da je ta prostor še kako pomeben.
Občina Idrija je na področju dostopnosti v preteklih letih naredila precejšen korak, kamor spada tudi sodelovanje strokovnjakinj pri oceni objekta MCI in Hostla, žal pa je tudi v mestu še veliko izzivov

Delo na področju dostopnosti je del nalog mladinske delavke, ki je zaposlena preko operacije Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju. Več o zaposlitvi in delovnih nalogah najdete tukaj.

eu-skladi.si 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Logo EKP socialni sklad SLO