MCI: T: +386 51 231 049  |  E: info@mcidrija.si    HOSTEL: T: +386 40 808 022  |  E: hostel@mcidrija.si

Mladim prijazna občina

torek, 09 oktober 2018 13:39

Inštitut za mladinsko politiko je po preteku štiriletnega obdobje Občini Idrija podaljšal certifikat naslovljen Mladim prijazna občina.

V procesu preverja je inštitut pregledal dosedanje delo in načrtovane aktivnosti na področju mladih in mladinske politike. Preverili so obravnavo področja mladine, participacijo, organiziranje, informiranje, zaposlovanje, izobraževanje, stanovanjsko politiko, ter skupne projekte mladih in Občine Idrija. 

Kaj je to mladinska politika?

Mladinska politika je nabor konkratnih ukrepov katerih cilj je spodbujanje integracije mladih v posamezne dele družbe, predvsem pa spodbujanje čimhitrejšega osamosvajanja mladih. Namen mladinske politike je olajševanje prehoda iz izobraževanja na trg dela, iz enega bivalnega okolja v drugega inp.