MCI: T: +386 51 231 049  |  E: info@mcidrija.si    HOSTEL: T: +386 40 808 022  |  E: hostel@mcidrija.si

Analiza stanja na področju mladih s posebnimi potrebami v Idriji in okolici

petek, 24 avgust 2018 10:08

V sklopu projekta Aktivirajmo se!, katerega cilj je bila tudi identifikacija mladih s posebnimi potrebami in NEET, smo izvedli krajšo analizo stanja na področju mladih s posebnimi potrebami.

V analizi so sodelovale različne skupine posameznikov (mladi, starši, strokovni delavci in širša javnost), vseh skupaj pa jih je bilo 132.

Analiza stanja nam je ponudila uvid v različne aspekte tega področja. Ugotovili smo, da obstaja veliko definiciji za poimenovanje inkluzije in še več izrazov za poimenovanje mladih, ki naj bi jo potrebovali. Razlike med definicijami invalidnosti kažejo, da tega področja ni enostavno opredeliti. Glede na to, da smo se z vključevanjem mladih s posebnimi potrebami šele začeli srečevati je nujno, da smo najprej raziskali njihove potrebe. Analiza stanja je pokazala, da imajo mladi s posebnimi potrebami prav tako raznolike interese in potrebe kot vsi ostali mladi, zato je pomembno poudariti, da si v prihodnje želimo ustvarjati vključujoč program in ne program, ki bi bili posebej namenjen mladim s posebnimi potrebami. Tovrstne mlade je že tako težko motivirati, tako kot tudi njihove starše in strokovne delavce. Poleg pomanjkanja motivacije pa kot ovire opredeljujemo tudi nepoznavanje programov, pomanjkanje urejenega javnega prevoza in spremstva. Zadovoljstvo na področju mladih s posebnimi potrebami se glede na skupino vprašanih razlikuje. Raziskovali pa smo kaj lahko Mladinski center Idrija naredi za izboljšanje zadovoljstva na tem področju. Ugotovili smo, da je pomembno širiti dejstvo o vključujoči družbi, o raznolikosti v lokalni skupnosti in potencialih, ki jih ima vsak posameznik, hkrati pa upoštevati smernice univerzalne dostopnosti. Pri delu z mladimi s posebnimi potrebami moramo biti še posebej pozorni na to, da jim dajemo občutek, da so vredni in koristni, v povsem enaki meri kot ostali mladi.

S to analizo smo pridobili dragocene podatke, ki nam bodo prišli prav pri nadaljnjem snovanju bolj vključujočega programa in pri zapisu smernic za nadaljnjo delovanje.

----

V sklopu analize in izvajanja projekta smo pripravili tudi smernice, ki se jih bomo pri nadaljnjem delu poskušali držati.

mci aktivirajmose plakat 2 page 005

Ali ste vedeli... da smo že storili nekaj v smeri uresničevanja smernice 7? :)

---

Glede na Agendo 2022 (Navodila za načrtovanje invalidske politike za lokalne oblasti) je Občina Idrija že izvedla analizo, MCI pa je po navodilih pregledal kakšno je trenutno stanje v MCI-ju in na katerih področjih se lahko še izboljšamo.

Znotraj Agende 2022 obstaja 22 standardnih pravil. Agenda predstavlja, na kakšne načine lahko lokalne oblasti skupaj z invalidskimi organizacijami izdelajo načrt invalidske politike. Mi smo vprašanja, ki se nanašajo na posamezno pravilo, vzeli kot iztočnice za razmislek, kaj lahko MCI pri vključevanju mladih s posebnimi potrebami v prihodnosti še izboljša. Vsa pravila niso relevantna za naše delovanje, zato izpostavljamo le nekatera.

Več o tem si lahko preberete v prilogi.

PRP LEADER EU SLO barvni 1 2