MCI: T: +386 51 231 049  |  E: info@mcidrija.si    HOSTEL: T: +386 40 808 022  |  E: hostel@mcidrija.si

MLADI ODLOČAMO! - participativni proračun za mlade Občine Idrija 2024

ponedeljek, 15 januar 2024 13:22

Participativni proračun za mlade Občine Idrija – »Mladi odločamo!«

 

  • Imaš idejo za projekt, ki bi izboljšal kakovost bivanja v tvoji krajevni skupnosti?
  • Potem je to priložnost zate in za tvoje prijatelje, da naredite nekaj zase in za svoj kraj!
  • Svoj predlog oddaj_te na Oddaj svoj predlog

 

Se sprašuješ kako?

Občina Idrija je za leto 2024 pripravila participativni proračun za mlade. Kaj to pomeni? Participativni proračun omogoča, da pri odločanju o porabi dela proračunskega denarja neposredno sodelujete občani in občanke tako, da predlagate projekte, ki bi jih v vašem kraju radi izvedli, z glasovanjem pa soodločate o njihovem izboru. Namen participativnega proračuna za mlade je aktivirati mlade pri uresničevanje pobud za večjo kakovost življenja v občini, enakomernejši razvoj naselij v skupnosti in krepitev participacije mladih občanov.

Kakšen je postopek odločanja od priprave projektnih predlogov do njihove izvedbe v vaši lokalni skupnosti si preberi v nadaljevanju. 

Postopek odločanja

 

Kako bo potekal postopek izvedbe participativnega proračuna za mlade?

1. JAVNI POZIV

Javni poziv določa pričetek izvajanja participativnega proračuna za mlade v letu 2024. 

Občina Idrija za leto 2024 namenja skupaj 30.000 € za izvedbo participativnega proračuna za mlade "Mladi odločamo!". Vsaka krajevna skupnost je upravičena do sredstev v višini 3.000 €. 

V javnem pozivu je podrobneje opredeljen postopek participativnega proračuna za mlade (Javni poziv ).

Javni poziv

 

Koliko sredstev je v letu 2024 namenjenih za participativni proračun za mlade v občini Idrija?

Participativni proračun za mlade v letu 2024 namenja 30.000 evrov, ki so porazdeljeni med deset krajevnih skupnosti v občini Idrija.V svoji krajevni skupnosti lahko sami ali s prijatelji pripravite in predlagate projektni predlog v višini do 3.000 evrov, ki se potem, če ga potrdi občinska uprava Občine Idrija, uvrsti na glasovanje. V vsaki krajevni skupnosti se nato pripravljeni projektni predlogi pomerijo med seboj. Zmaga tisti predlog, ki prejme največ glasov, zato je pomembna aktivacija vas in vaših vrstnikov, da izglasujete najboljši predlog za vašo lokalno skupnost!

Krajevne skupnosti

Kdo lahko sodeluje?

Vsi mladi, ki imate stalno prebivališče v občini Idrija in v letu priprave participativnega proračuna za mlade dopolnite najmanj 15 in največ 29 let.

Kako lahko sodelujem?

Sami ali s svojimi prijatelji pripravite EN projektni predlog v najvišji vrednosti 3.000 €.

Zbiranje predlogov

 

Kakšen projektni predlog lahko predlagam?

Predlagate lahko manjše naložbene projekte ali projekte z mehkimi vsebinami v vrednosti do 3.000 EUR z DDV, ki se lahko izvedejo v vaši krajevni skupnosti. Projekt mora biti skladen z razvojnimi usmeritvami občine, do sedaj pa še ni bil vključen v proračun občine. Izglasovan projekt bo izvedla Občina Idrija.

  • Kaj so manjši naložbeni projekti? Projekti, ki ne potrebujejo zahtevnejših gradbenih postopkov in dovoljenj in jih Občina Idrija izvede na javnih površinah ali zasebnih površinah s soglasjem lastnika, npr. nov koš na košarkarskem igrišču, postavitev fotografske točke na razgledni lokaciji, morda nakup novih igral za večnamenski objekt, ureditev igrišča za odbojko …
  • Kaj pa so projekti z mehkimi vsebinami? Recimo organizacija večjega koncerta, izvedba izobraževalnih video delavnic, stand-up večerov

 

Obrazec za pripravo projektnega predloga

Primer izpolnjenega obrazca

 

Da bo snovanje projektnih predlogov lažje, smo MC Idrija in Občina Idrija pripravili delavnico priprave projekta za participativni proračun, ki jo bomo izvedli v vsaki krajevni skupnosti posebej.

 

Kdaj bomo v vaši krajevni skupnosti?

KS Črni Vrh              - gostovali smo že 3. julija 2023
KS Dole                   - 19. januar ob 17.00 v prostorih KS
KS Zavratec            - 19. januar ob 19.00 v prostorih KS
KS Godovič             - 20. januar ob 10.00 v prostorih KS
KS Vojsko                - 20. januar ob 17.00 v prostorih KS
KS Krnice-Masore   - 26. januar ob 18.00 v prostorih KS
KS Kanomlja            - 26. januar ob 20.00 v prostorih KS
KS Ledine                - 27. januar ob 10.00 v prostorih PGD Ledine
KS Spodnja Idrija     - 27. januar ob 17.00 v prostorih KS
KS Mesto Idrija         - 27. januar ob 19.00 v Mestni dnevni sobi Pr' Golitu

 

Rok za oddajo projektnih predlogov:

Pričetek priprave in izvedbe participativnega proračuna za mlade – Mladi odločamo za leto 2024 je ponedeljek 15. januar in traja do petka 16. februarja 2024. Pogoje prijave in oddaje predlogov najdete v javnem pozivu.

 

Kaj se zgodi z oddanimi projektnimi predlogi?

Občinska uprava bo pregledala vse predloge projektov in pripravila seznam projektnih predlogov, ki so primerni za glasovanje. Strokovna komisija za participativni proračun za mlade bo na spletni strani Občine Idrija objavila seznam izbranih projektnih predlogov z vabilom na glasovanje. Ko bo čas za glasovanje, boste vsi upravičenci do glasovanja domov po pošti prejeli vabilo z naključno generirano kodo, s katero se boste lahko prijavili v aplikacijo za glasovanje.

Preverjanje predlogov

 

Čas je za glasovanje!

Glasovali boste lahko vsi mladi s stalnim prebivališčem v občini Idrija, ki v letu priprave participativnega proračuna dopolnite najmanj 15 in največ 29 let. Domov po pošti boste prejeli vabilo z naključno generirano kodo, s katero se boste lahko prijavili v aplikacijo za glasovanje. Vsak upravičenec bo lahko preko spletne aplikacije na spletni strani Občine Idrija oddal en glas za projektni predlog v svoji krajevni skupnosti. 

Glasovanje bo potekalo od 18.3. do 22.3.2024

Glasovanje

 

 

Kaj se zgodi s projektnim predlogom, ko je izglasovan?

Po izvedbi glasovanja in pridobitvi uradnih rezultatov glasovanja strokovna komisija pripravi predlog za uvrstitev projektov v proračun na način, da projekte razvrsti po številu glasov glede na razpoložljiva sredstva za posamezno krajevno skupnost. To stori najkasneje v 30 dneh po preteku glasovanja, na tej točki pa projektni predlogi preidejo v fazo izvedbe. Seznam projektov, ki se bodo izvedli, bo javno objavljen na spletni strani Občine Idrija.

Umestitev v proračun

 

Izvedba

Uvrščene projekte v predlog proračuna Občine Idrija bo v skladu s predpisi, ki določajo način izvrševanja proračuna, izvedla uprava Občine Idrija. V tem času bomo poskrbeli, da boste lahko redno spremljali postopek izvedbe in novice v zvezi z izvajanjem projektov.

Izvedba

PRP LEADER EU SLO barvni 1 2