MCI: T: +386 51 231 049  |  E: info@mcidrija.si    HOSTEL: T: +386 40 808 022  |  E: hostel@mcidrija.si

Osnutek nove Strategije za mlade je tu!

petek, 07 januar 2022 12:41

Tik pred božičnimi prazniki je Občina Idrija objavila sklep o javni razgrnitvi osnutka Strategije za mlade Občine Idrija 2022–2026 – temeljnega dokumenta, ki bo v naslednjih letih oblikoval občinsko politiko na področju mladih.

Manjši kraji in podeželje se v sodobnem času soočajo s številnimi izzivi na področju mladih in občina Idrija v tem pogledu ni nikakršna izjema. Najbolj aktualna tema je gotovo staranje prebivalstva in izseljevanje mladih, ki je v zadnjem desetletju, ko je število mladih v občini upadlo za kar 437, vsekakor postalo pereče. Da bi izpostavili mladinsko problematiko in predlagali ukrepe, ki bi stanje lahko popravili, smo pri Društvu Idrija 2020, Mladinskemu centru Idrija in Zvezi prijateljev mladine Idrija pripravili osnutek nove občinske mladinske strategije, ki je v teh dneh dočakal javno obravnavo.

Osnutek nove strategije je objavljen na spletni strani Občine Idrija. Oddaja pripomb in komentarjev je mogoča do 21. januarja 2022. Vabljeni k sodelovanju!


Temelj na celoviti raziskavi problematike mladih

Pripravljavci nove strategije smo v sklopu projekta »Povezovanje=Trajnost« med aprilom in julijem 2020 izvedli obširno spletno anketo, ki je med mladimi naletela na velik odziv. S pomočjo odgovorov, ki so nam jih zaupali, smo lahko definirali najbolj aktualna vprašanja – na prvem mestu je to stanovanjska problematika, sledita pa preživljanje prostega časa in zaposlovanje. Poleg vprašalnika, ki je bil namenjen neposredno mladim, pa smo pripravljavci izvedli še vrsto pogovorov s skupinami in organizacijami, ki na območju občine delujejo na področju mladih. Tako smo dobili celovit pregled nad mladinsko problematiko v občini, kar nam je omogočilo pripravo ukrepov v novi občinski mladinski strategiji, ki bo, upamo, kmalu zaživela.


Ukrepi naslavljajo različna področja

Poleg temeljitega pregleda stanja na področju mladih v občini pa osnutek strategije prinaša predvsem predloge konkretnih ukrepov, ki naj bi jih Občina Idrija izvedla v prihodnjih štirih letih. Glede na opredeljena pomembna področja, ki se tičejo življenja mladih, so ukrepi v dokumentu razdeljeni na bivanje, vključenost ter izobraževanje in zaposlovanje. S sprejetjem pripravljenega dokumenta, ki ga mora potrditi še občinski svet, bi mladi v Idriji in okolici dobili oprijemljivo zavezo za ukrepanje, ki je tudi finančno zelo natančno opredeljeno.

Spodaj izpostavljamo nekatere predlagane ukrepe:

BIVANJE

mc-idrija-e1641540902224-1024x537.jpg

Oblikovanje skupno petih stanovanj za mlade in mlade družine v objektu Nikolaja Pirnata na Ulici IX. korpusa 17.

VKLJUČENOST

Uvedba participativnega proračuna za mlade v višini 20.000 € letno.

IZOBRAŽEVANJE in ZAPOSLOVANJE

Spodbujanje študentskega in počitniškega dela v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Občina Idrija v skupni višini 5.000 € letno.


Obujena komisija za mlade

Po nekajletnem premoru je župan na predlog pripravljavcev strategije obudil tudi komisijo za mlade. Gre za petčlansko posvetovalno telo, katerega naloga je svetovanje županu o stanju na področju mladih in o sprejemanju ukrepov za izboljšanje položaja. Komisijo sestavljajo Dijana Čataković, Lovrenc Habe in Martin Straus kot predstavniki mladih, predstavnika občinskega sveta in občinske uprave pa sta Andrej Poglajen in Lenka Grošelj. Z delovanjem komisije za mlade si lahko obetamo tudi budno spremljanje izvajanja ukrepov iz nove mladinske strategije.

------------

Strategija za mlade je nastala v sklopu projekta “Povezovanje = Trajnost”, ki ga je skozi Javni
razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019 finančno
podprlo Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije.

Logotip-Ministrstva-za-javno-upravo-slo-600x112.webp

PRP LEADER EU SLO barvni 1 2