MCI: T: +386 51 231 049  |  E: info@mcidrija.si    HOSTEL: T: +386 40 808 022  |  E: hostel@mcidrija.si

MCI smernice za delo s čim manj odpadki!

petek, 24 september 2021 08:41

Zveza društev Mladinski center Idrija je oktobra 2019 vstopila v dvoletni projekt Zmanjšaj!, na katerem je sodelovala še s Komunalo d.o.o. in Primorskim valom. Namen projekta je bil, analizirati podatke, pripraviti interaktivne delavnice, predavanja, izobraževanja in ostale večje dogodke, ozaveščati mlade o konceptu »zero waste« in nadgraditi razmeroma uspešno ločevanje v lokalni skupnosti s čim manjšo pridelavo odpadkov. V mladinskem centru smo mnenja, da dejanja vsakega posameznika vodijo do večjih pozitivnih sprememb v družbi. Mladim in drugim želimo na primerih dobrih praks pokazati, da je z manjšimi spremembami v naših vsakdanjih življenjih možno narediti velik korak k čistejšemu okolju in bolj zdravem življenju.

Ljudje smo v neposredni povezanosti z naravo, ki jo na žalost prevečkrat žrtvujemo za svoje hrepenenje po vse večjem kapitalu in luksuznem življenju. V današnji družbi postajamo vse večji potrošniki. Naš planet pa ima omejeno zmožnost proizvajanja surovin, ki jih zahtevamo za vsakdanje življenje. Idrija je pokazala in še vedno kaže, da se v lokalni skupnosti da marsikaj. Z ozaveščanjem prebivalcev in soustvarjanju lokalne skupnosti lahko naredimo svoje mesto prijaznejše ljudem in okolju.

Leta 2018 se je Zvezi društev Mladinski center Idrija pridružil tudi Hostel Idrija, ki deluje pod isto streho. Turizem je ena pomembnejših gospodarskih dejavnosti, ki se sploh v zadnjih letih hitro razvija in raste. Potovanja so bolj dosegljiva kot nekaj desetletji nazaj, kar pritegne tudi veliko število mladih. Turizem pa mora s svojo neposredno povezanostjo z okoljem skrbeti z odtisi, ki jih pušča za seboj s svojo dejavnostjo.

Ob sami besedi hostel največkrat pomislimo na sobe, ki nudijo bolj ali manj cenejšo nočitev različnim popotnikom, največkrat mladim pa tudi starejšim avanturistom, ki raziskujejo nove kraje. Hostel pa je več kot le to, je pretok različnih ljudi s svojevrstnimi zgodbami, idejami, interesi, izkušnjami, motivacijo in načrtov za prihodnost. Hostel obiskovalcem ponuja pobeg od realnosti (če tudi le za nekaj dni), od hitrega tempa življenja in v tistem trenutku ponuja nešteto možnosti za jutri. Prav zato je hostel tudi pomemben del zelenega turizma ter prizorišče, kjer lahko širimo zavedanje o njem. Vsak, ki je že kdaj potoval, lahko pove, da prinese domov izjemno veliko novih doživetij, ki vplivajo na njihova življenja v prihodnosti.
Hostel tako lahko opredelimo tudi kot skupek novih poznanstev, idej, dobrih praks, spretnosti, izmenjave kulinarike, podpiranje lokalne skupnosti, prispevanje k lokalnem razvoju …

kotiček ZW

Okoljevarstvena tematika v zadnjih letih dobiva vse več pozornosti in to z razlogom. Naš planet doživlja vse večje spremembe, ki jih lahko predvsem opazimo v spreminjajočih se vremenskih razmerah. Razmere, v katerih smo se znašli zaradi epidemije Covid-19, pa so po eni strani pokazale, kako se narava hitro regenerira, ko se zmanjša promet in posledično izpust toplogrednih plinov. Po drugi strani pa je prinesla povečanje uporabe plastike, ki je dandanes ena večjih borb na področju varovanja okolja. Recikliranje nam ni več tako tuje, pravzaprav se Slovenci lahko pohvalimo v primerjavi s katerimi drugimi državami EU. Kot pri vsaki stvari pa seveda tudi tukaj ostajajo možnosti za izboljšave. Recikliranje je že zdavnaj le osnova oziroma prvi korak k pravilnem ravnanju z odpadki. Podatki kažejo, da se število odpadkov iz leta v leto povečuje in najpomembnejše načelo, ki bi ga morali vsi upoštevati, je prav zmanjševanje. Potrošništvo se je navkljub krizam, raznim zaprtjem ipd. ne vda. Še nasprotno, med popolnim zaprtjem države so spletne prodaje začele nepredstavljivo rasti in služiti. To pa predstavlja tudi večjo proizvodnjo, večjo porabo naravnih virov in več odpadkov.

V mladinskem centru se zavedamo, da je varovanje okolja zelo kompleksen problem. S poplavo novic in t. i. greenwashingom, z vse več priporočil, z nenehnimi spremembami v družbi in s tem povezanimi pritiski se mladi vse pogosteje srečujejo(mo) tudi z anksioznostjo v zvezi s podnebnimi spremembami oziroma t. i. climate anxiety. Kot mladinski center želimo biti vzor, da se z majhnimi koraki in postopnimi spremembami da narediti velike spremembe. V MC Idrija smo tako za vas zbrali enostavne smernice, kako stopiti na pot proti čim manj odpadkov.

 

V sklopu projekta smo pripravili smernice za:

- delovanje mladinskega centra s čim manj odpadki in negativnim vplivom na okolje,

- hostel s čim manj odpadki in pogoji za vzpostavitev zelenega turizma ter zelenih delovnih mest,

- izvedbo prireditev s čim manj odpadki.

 

Vse tri priročnike lahko najdete spodaj v priponki.

PRP LEADER EU SLO barvni 1 2