MCI: T: +386 51 231 049  |  E: info@mcidrija.si    HOSTEL: T: +386 40 808 022  |  E: hostel@mcidrija.si

Občina Idrija išče kandidate za Komisijo za mlade

torek, 08 junij 2021 09:22

Po nekaj letih premora bo župan na pobudo pripravljalcev mladinske strategije občine ponovno imenoval Komisijo za mlade. To bo njegovo posvetovalno telo, ki bo spremljalo izvajanje strateških usmeritev na področju mladinske politike Občine Idrija in pripravljalo pobude s tega področja.

Predstavnike mladinskih organizacij pozivamo, da do 30. 6.2021 na Občino Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija posredujejo podpisane predloge kandidatov za imenovanje v komisijo.

Župan Občine Idrija bo nato izmed predlaganih imenoval tri člane komisije, poleg njih pa še enega predstavnika izmed članov Občinskega sveta in enega predstavnika izmed zaposlenih v občinski upravi. Mandat komisije je vezan na mandat župana.

PRP LEADER EU SLO barvni 1 2