MCI: T: +386 51 231 049  |  E: info@mcidrija.si    HOSTEL: T: +386 40 808 022  |  E: hostel@mcidrija.si

POZIV ZA VOLITVE PREDSEDNIKA MCI

ponedeljek, 21 september 2020 14:22

Objavljamo razpis kandidacijskega postopka za predsednika Zveze društev MCI!

Kandidata za predsednika društva lahko predlagajo člani skupščine Zveze MC Idrija ali kandidat neodvisno odda prijavo upravnemu odboru preko elektronske pošte na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. do 5. 10. 2020.

Sledi opis nalog predsednika, o katerem lahko preberete tudi v razpisu kandidacijskega postopka, ki se nahaja ob dnu te objave in vsebuje še več informacij.

___

Predsednik je zakoniti zastopnik, zastopa Zvezo MC Idrija v pravnem prometu in ima naslednje naloge:

  • predseduje upravnemu odboru Zveze MC Idrija in sklicuje ter vodi njegove seje,
  • predvidoma predseduje skupščini, če ta ne določi drugače,
  • predstavlja Zvezo MC IDrija v javnosti, doma in v tujini,
  • skrbi za izvrševanje programa dela Zveze MC Idrija odgovarja za idejno in programsko zasnovo delovanja Zveze MC Idrija,
  • sklepa posle v imenu Zveze MC Idrija,
  • v soglasju s skupščino sklepa delovno razmerje znotraj strokovnih služb,
  • skrbi za javnost delovanja Zveze MC Idrija,
  • opravlja druge naloge na osnovi pooblastil skupščnie Zveze MC Idrija ter statuta Zveze MC Idrija.

Predsednik je odgovoren za delovanje Zveze MC Idrija v skladu z zakonom Republike Slovenije, statutom in splošnimi akti društva.

Mandat predsednika Zveze MC Idrija je 1 leto in traja od izvolitve do izvolitve novega predsednika v letu 2021.

PRP LEADER EU SLO barvni 1 2