MCI: T: +386 51 231 049  |  E: info@mcidrija.si    HOSTEL: T: +386 40 808 022  |  E: hostel@mcidrija.si

Prepoved uporabe otroških igrišč - tudi pred mladinskim centrom

ponedeljek, 16 marec 2020 09:37

Na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), 39. in 40. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19) v zvezi z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20) in izvajanjem zaščitnih ukrepov župan Občine Idrija in poveljnik Občinskega štaba Civilne zaščite Občine Idrija izdajata naslednjo

O D R E D B O

1. S to odredbo se prepove uporaba vseh javnih otroških igrišč v Občini Idrija.
2. Ta odredba začne veljati takoj in traja do preklica.

Župan: Tomaž Vencelj
Poveljnik Občinskega štaba CZ Občine Idrija: Boštjan Brelih

PRP LEADER EU SLO barvni 1 2