MCI: T: +386 51 231 049  |  E: info@mcidrija.si    HOSTEL: T: +386 40 808 022  |  E: hostel@mcidrija.si

V TEKU

ACTIVE COMMUNITY / ACTIVE.COM

1. 3. 2018 - 12. 10. 2018

Dolgoročni EVS projekt Mladinskega centra Idrija bo med marcem in oktobrom 2018 gostil dva EVS prostovoljca. Prostovoljca bosta pomagala pri širitvi delovanja Mladinskega centra. Njuna naloga bo pomoč pri vzpostavitvi mladinskega hostla Idrija, ki je lociran v isti stavbi kot Mladinski center Idrija in da bosta preko različnih aktivnosti v lokalnem okolju in Mladinskem centru promovirala aktivno evropsko državljanstvo. Prostovoljca bosta ob prihodu v Idrijo najprej spoznavala lokalno okolje in turstične potenciale mesta Idrija. Na podlagi opažanj bosta sodelovala pri kreiranju dodatnih vsebin hostla (izobraževalni, trajnostni, mladinski turizem) in pomagala ekipi MCI-Hostel pri načrtovanju in vzpostavitvi družabnega prostora za bodoče obiskovalce hostla. Istočasno bosta promovirala aktivno evropsko državljanstvo in posledično spodbujala lokalno skupnost, da se aktivno vključi v družbo.

// The long-term EVS project by the Idrija Youth Centre will host two international EVS volunteers between March and October 2018. The volunteers will help extend the scope of activities of the Youth centre. Their task will be to establish the Idrija youth hostel located in the same building as the Idrija Youth Centre and to promote active European citizenship via various activities in the local environment and in the youth centre. Upon arriving to Idrija, the volunteers will first get to know the local environment and tourist potentials of Idrija. Based on their observations, they will participate in creating additional offer of the hostel (educational, sustainable, youth tourism) and help the MCIHostel team with planning and establishing an social space for the future hostel visitors. At the same time, they will promote active European citizenship, consequently encouraging the local community to actively participate in the society/local community.//