MCI: T: +386 51 231 049  |  E: info@mcidrija.si    HOSTEL: T: +386 40 808 022  |  E: hostel@mcidrija.si

Projekti prostovoljstva

AKTUALNI PROJEKTI EVROPSKE SOLIDARNOSTNE ENOTE (bivši EVS)

Naziv projekta: (INTER)ACTIVE COMMUNITY

Program: Evropska solidarnostna enota
Ključni ukrep: ESC11 - Projekti prostovoljstva
Leto razpisa: 2018
Začetek projekta: 15/04/2019
Konec projekta: 3/12/2019

Vrednost projekta: 13,393.00 EUR

Dolgoročni prostovoljski projekt Mladinskega centra Idrija (MCI) bo med aprilom in novembrom 2019 gostil dva prostovoljca. Prostovoljca bosta postala del MCI ekipe in skupaj z nami skrbela za kvalitetno mladinsko delo v občini Idrija. Prostovoljca bosta pomagala pri širitvi delovanja mladinskega centra, in sicer bo glavni poudarek na multimedijskih aktivnostih in izvajanju dejavnosti (s poudarkom na mednarodnosti) v lokalni skupnosti.
Kratkoročni cilji projekta so združiti prostovoljce iz tujine z mladimi in drugimi prebivalci Idrije. Jima omogočiti pestro in zanimivo učno ter vključujočo izkušnjo. Kratkoročni cilj bo tudi več raznovrstnega dogajanja v sklopu mladinskega centra.
Z razvojem različnih kompetenc in mednarodne izkušnje bosta prostovoljca imela višjo možnost zaposljivosti, bosta bolj samozavestna, se počutila bolj kompetentna in krepila evropsko zavednost. Pridobila bosta predvsem znanja o samostojnem organiziranju, načrtovanju in izvedbi projektov. Velik poudarek pa bo tudi na krepitvi digitalnih kompetenc preko izvajanja različnih multimedijskih aktivnosti. Projekti prostovoljstva v mladih tudi spodbujajo solidarnost, tekom projekta bodo mladi začutili pripadnost mladinskim organizacijam in pozitivnost ob tem, ko skupaj s sovrstniki preko vodenega procesa pomagaš drugim.

Na začetku projekta bomo izvedli tudi intenzivni tečaj multimedijskih vsebin!

//The long-term volunteer project of the Youth Center Idrija (MCI) will host two volunteers between April and November 2019. The volunteer will become part of the MCI team and together with us take care of the quality of youth work in the municipality of Idrija. The volunteer will help in expanding the work of the youth center with the main focus on multimedia activities and the implementation of activities (with an emphasis on internationality) in the local community.
The short-term objectives of the project are to bring together volunteers from abroad with young people and other inhabitants of Idrija. It will give them a diverse and interesting learning and inclusive experience. The short-term goal will also be to provide multifaceted events within the youth center. Short-term goals are also linked to long-term goals, as we will develop the competences of young people with various activities throughout the project that will have a significant impact later on in their lives. By developing different competencies and international experience, they will have a higher employability potential, be more self-confident, feel more competent and strengthen European awareness. They will gain knowledge of independent organizing, planning and implementation of projects. A great deal of emphasis will also be on strengthening digital competences through the implementation of various multimedia activities. Youth volunteering projects also promote solidarity; during the project, young people will feel affiliated with youth organizations and positivity while helping with their peers through the guided process to help others.//

ali ste vedeli

---

Pretekli projekti Evropske prostovoljske službe (EVS) v MCI-ju

Naziv projekta: OŽIVIMO HIŠO

Program: Evropska solidarnostna enota
Ključni ukrep: ESC11 - Projekti prostovoljstva
Leto razpisa: 2018
Začetek projekta: 5/04/2019
Konec projekta: 22/04/2019

Vrednost projekta: 14,866.60 EUR

Ekipa Mladinskega centra Idrija in drugih prostovoljcev se že 5 let aktivno trudi, da bi hišo, v kateri se nahaja, oživela in jo naredila prijetno za uporabo tako za lokalno skupnost kot za turiste. Priložnost za poživitev dogajanja v stari stavbi se je še povečala, ko je aprila 2018 MCI v uporabo dobil še del hiše s hostlom. S tem namenom smo zasnovali skupinski mednarodni projekt Evropske solidarnostne službe, v času katerega bomo po manjših skupinah tehnično predelali in kreativno dopolnili prostore v hostlu ter ustvarili tudi možnosti za popestritev dogajanja za turiste v stavbi in v kraju. Projekt bo sestavljen iz treh faz, in sicer iz uvodnega uvajanja in medsebojnega spoznavanja, iz načrtovanja aktivnosti in izvedbe ter iz promoviranja in evalviranja pretekle izkušnje. Za navdih bomo predvidoma organizirali študijski obisk v mladinski hostel v Mariboru in Celju ter v center ponovne uporabe v Ljubljano.

V Idriji bomo torej gostili 18 prostovoljcev, starih od 20 do 30 let s Cipra, Nizozemske, Finske, Portugalske, iz Španije in Slovenije. Prostovoljcem bo omogočeno potovanje v novo državo, sodelovanje v mednarodni ekipi, izkušnja sodelovalnega učenja ob izpeljavi projekta prenove ter skozenj raziskovanje njihovih interesov, pridobivanje delovnih izkušenj in usvajanje novih spretnosti. Bivali bodo v prostorih, ki jih bodo preurejali, tako da bodo svoje ideje lahko zasnovali tudi glede na njihovo lastno uporabniško izkušnjo.

Poleg obogatitve obstoječega stanja in dogajanja v hiši, bi radi doprinesli k popestritvi mestnega življenja zaradi obiska večjega števila udeležencev iz tujine, promovirali turistične potenciale kraja tudi za mlade, omogočili lokalnim mladim, da se spoznajo s tovrstnimi projekti in morda v prihodnje katerega udeležijo, ter preizkusili in pokazali, kaj vse je mogoče doseči, če združimo glave in nekaj parov rok ter se lotimo dela.

-----------------------------------------

Naziv projekta: ACTIVE COMMUNITY / ACTIVE.COM

Program: Erasmus+
Ključni ukrep: KA1 - Učna mobilnost posameznikov
Leto razpisa: 2017
Začetek projekta: 04/03/2018
Konec projekta: 04/10/2018

Vrednost projekta: 10.786,00 €

Prostovoljca:

Dolgoročni EVS projekt Mladinskega centra Idrija bo med marcem in oktobrom 2018 gostil dva EVS prostovoljca. Prostovoljca bosta pomagala pri širitvi delovanja Mladinskega centra. Njuna naloga bo pomoč pri vzpostavitvi mladinskega hostla Idrija, ki je lociran v isti stavbi kot Mladinski center Idrija in da bosta preko različnih aktivnosti v lokalnem okolju in Mladinskem centru promovirala aktivno evropsko državljanstvo. Prostovoljca bosta ob prihodu v Idrijo najprej spoznavala lokalno okolje in turstične potenciale mesta Idrija. Na podlagi opažanj bosta sodelovala pri kreiranju dodatnih vsebin hostla (izobraževalni, trajnostni, mladinski turizem) in pomagala ekipi MCI-Hostel pri načrtovanju in vzpostavitvi družabnega prostora za bodoče obiskovalce hostla. Istočasno bosta promovirala aktivno evropsko državljanstvo in posledično spodbujala lokalno skupnost, da se aktivno vključi v družbo.

// The long-term EVS project by the Idrija Youth Centre will host two international EVS volunteers between March and October 2018. The volunteers will help extend the scope of activities of the Youth centre. Their task will be to establish the Idrija youth hostel located in the same building as the Idrija Youth Centre and to promote active European citizenship via various activities in the local environment and in the youth centre. Upon arriving to Idrija, the volunteers will first get to know the local environment and tourist potentials of Idrija. Based on their observations, they will participate in creating additional offer of the hostel (educational, sustainable, youth tourism) and help the MCIHostel team with planning and establishing an social space for the future hostel visitors. At the same time, they will promote active European citizenship, consequently encouraging the local community to actively participate in the society/local community.// 

Projekt je bil prepoznan tudi kot primer dobre prakse s strani MOVIT-a.

Active.com6

-----------------------------------------

Naziv projekta: Step by step to international youth work

Program: Erasmus+
Ključni ukrep: KA1 - Učna mobilnost posameznikov
Leto razpisa: 2016
Začetek projekta: 01/02/2017
Konec projekta: 31/08/2017

Vrednost projekta: 5.124,34 € 

Step by step to international youth work je bil prvi projekt Evropske prostovoljske službe v Mladinskem centru Idrija. MCI je med februarjem in avgustom 2017 gostil špansko prostovoljko Ines. Prostovoljka je sodelovala v Mladinskem centru, kjer je pomagala zaposlenim in prostovoljcem, sodelovala na rednih aktivnostih ter tudi sama načrtovala in izvedla dva projekta. Mednarodni večer s kvizom, na katerem se je pridružilo tudi 6 drugih EVS prostovoljcev, so se udeleženci lahko spoznali z različnimi kulturami, pogovarjali v tujih jezikih in se preizkusili v znanju o drugih državah. Na uricah španskega jezika, ki so potekale vsak teden, pa so udeleženci preko različnih aktivnosti spoznavali španski jezik.

Projekt je imel velik vpliv tako na organizacijo, kot tudi na lokalno skupnost, nekateri so se prvič spoznali z drugo kulturo; mladi so pridobili nove informacije o mednarodni mobilnosti - spoznali so kaj je EVS, mladinska izmenjava, program Erasmus +; MCI je pridobil nove uporabnike, od tega tudi mlade s posebnimi potrebami, ki se prej niso udeleževali aktivnosti; mesto pa je dobilo nov pogled na priložnosti, ki jih Idrija ponuja. Navdušenje nad projektom in mestom je izkazala tudi EVS prostovoljka Ines. Navdušena je bila nad tem, kaj lahko tako majhno mesto kot Idrija ponuja. Ugotovila, da Idrija ponuja raznolike aktivnosti za njene prebivalce, hkrati pa kot mesto sredi narave ponuja tudi oddih, svež zrak in jasno zvezdnato nebo, nad katerimi lastnostmi je bila navdušena Ines.

Zanimivo je bilo pridobiti pogled posameznika iz drugega kraja, ki zna ceniti dogajanje v mestu. Prav takšen pogled je pomemben za spreminjanje stališč nekaterih prebivalcev mesta Idrija, ki se pritožujejo nad tem, da se v mestu nič ne dogaja. MCI se trudi z izvajanjem raznolikih programov, EVS prostovoljka pa je v v organizacijo doprinesla veliko dodatnega potenciala.

Z EVS projektom smo želeli spodbuditi k aktivni participaciji v lokalnem okolju in mlade s posabnimi potrebami spodbuditi k vključevanju na aktivnosti Mladinskega centra Idrija ter jim tako omogočiti razvoj osebnostnih in učnih kompetenc. Cilj projekta je bil tudi promocija in osveščanje mladih in mladinskih delavcev o možnostih, ki jih ponuja program Erasmus +, še posebej smo se osredotočili na EVS projekte in mladinske izmenjave.

Ines