MCI: T: +386 51 231 049  |  E: info@mcidrija.si    HOSTEL: T: +386 40 808 022  |  E: hostel@mcidrija.si

Projekti prostovoljstva

AKTUALNI PROJEKTI EVROPSKE SOLIDARNOSTNE ENOTE (bivši EVS)

Naziv projekta: RESPECT THE PAST & BUILD BRIDGES OF THE FUTURE

Program: Evropska solidarnostna enota, solidarnostni projekt
Leto razpisa: 2023
Začetek projekta: 1/6/2023
Konec projekta: 31/12/2024

 

Naziv projekta: THRIVE TOGETHER

Program: Evropska solidarnostna enota, individualni prostovoljski projekt
Leto razpisa: 2022
Začetek projekta: 1/6/2022
Konec projekta: 31/12/2023

Vrednost projekta: 16,039.00 EUR

 

Naziv projekta: YOUTHFUL HERITAGE

Program: Evropska solidarnostna enota, skupinski prostovoljski projekt
Leto razpisa: 2022
Začetek projekta: 1/6/2022
Konec projekta: 31/12/2023

Vrednost projekta: 12,930.00 EUR

 

 ____

Pretekli projekti Evropske prostovoljske službe (EVS) in Evropske solidarnostne enote

Naziv projekta: SE DABIMA KAR TAM

Program: Evropska solidarnostna enota, solidarnostni projekt
Leto razpisa: 2022
Začetek projekta: 1/7/2022
Konec projekta: 30/6/2023

Vrednost projekta: 7,644.00 EUR

Projekt Se dabimo kar tam je nadaljevanje projekta MC mobil, mobilnega mladinskega centra. Z njim smo do sedaj večinoma zajeli zlasti otroke, mlajše najstnike in družine, kar bomo seveda nadaljevali. Hkrati pa želimo raziskati in razviti vsebine, metode, načine dela z mladimi, ki se zaenkrat na naše aktivnosti ne odzivajo v največji meri.

Naš cilj je ohraniti in nadgraditi dobro prakso v domačem okolju z razvojem novih ciljno usmerjenih aktivnosti, pripomočkov, metod za mlade. Poleg tega želimo skozi svoje delovanje prispevati k aktivaciji, druženju in dobremu počutju mladih ter nagovarjati in dvigati ozaveščenost o tematikah, pomembnih zanje. Nenazadnje želimo skozi ta projekt poskrbeti za kakovostno usposobljenost mladinskih delavcev kot skupine in kot posameznikov.

Poleg pristopanja v življenjska polja mladih in odgovarjanja na njihove potrebe, vprašanja in skrbi, bomo s projektom tudi spodbujali povezovanje različnih akterjev in promovirali solidarnost, kvalitetno mladinsko delo in s tem javnosti sporočali pomembnost delovanja mladinskih centrov in drugih organizacij. Predvsem pa bodo pri tem ključno vlogo izvajalcev prevzeli mladi, ki bodo predstavljali zgled skupine, ki vlaga trud in čas za pozitivno spremembo v lokalnem okolju.

Aktivnosti:

  • Izvajanje terenov na različnih krajih (8-10 mesečno) 
  • Razvijanje novih pristopov, metod, pripomočkov, raziskovanje novih lokacij
  • Usposabljanje mladinskih delavcev (preko dela z inštruktorjem, terenskega dela, študijskega obiska pri drugih organizacijah)
  • Povezovanje z organizacijami v lokalni skupnosti, ki delujejo z mladimi

 

SE DABIMO KAR TAM 1

 

Naziv projekta: MOVE FORWARD

Program: Evropska solidarnostna enota, individualni prostovoljski projekt
Leto razpisa: 2021
Začetek projekta: 1/9/2021
Konec projekta: 28/2/2023

Vrednost projekta: 17,430.00 EUR

 

Naziv projekta: OŽIVIMO HIŠO III

Program: Evropska solidarnostna enota, skupinski prostovoljski porjekt
Leto razpisa: 2021
Začetek projekta: 1/9/2021
Konec projekta: 28/2/2023

Vrednost projekta: 10,828.00 EUR

 

 

Naziv projekta: SKUPNA TOČKA (COMMON POINT)

Program: Evropska solidarnostna enota
Leto razpisa: 2020
Začetek projekta: 13/12/2020
Konec projekta: 12/1/2022

Vrednost projekta: 13,735.00 EUR

Nov projekt, ki vključuje mednarodna prostovoljca vidimo kot nadgradnjo preteklih projektov. Tokrat se bo osredotočal na skupnostne dejavnosti MCI in povezovanje z lokalnimi organizacijami, dopolnjevalo ga bo informiranje lokalnih mladih in spodbujanje k aktivnemu solidarnostnemu udejstvovanju na raznolike načine ter zaključilo še sodelovanje pri oblikovanju družabnih vsebin za mednarodne goste v hostlu Idrija.

Prostovoljca bosta ob prihodu v Idrijo najprej spoznavala lokalno okolje in obstoječe aktivnosti MCI-ja in Hostla Idrija ter na splošno v lokalni skupnosti. Na podlagi opažanj bosta pomagala pri pripravi programskega načrta in sooblikovala predvsem poletne aktivnosti v lokalnem okolju ter se povezovala z lokalnimi (mladimi) prebivalci, organizacijami in obiskovalci Idrije ter okoliških krajev. Prostovoljca bosta imela tudi možnost izvedbe samostojnega projekta v sklopu zgoraj omenjenih aktivnosti.

Aktivnosti na področju skupnostnih dejavnosti MCI bodo dogodki in prireditve s poudarkom na krepitvi skupnosti, pri katerih bosta prostovoljca sodelovala oziroma prevzela del odgovornosti, to bodo npr. sodelovanje na mestnem igrišču, ki se dogaja v središču mesta; obiskovanje drugih krajev z MC mobilom, vozilom s pripomočki za izvajanje t. i. pop-up mestnega igrišča; poletne zabave za aktivne mlade na terasi v MCI, organizacija lastnega medkulturnega večera.

Z namenom povezovanja z drugimi organizacijami in mladimi v kraju, jih bosta prostovoljca obiskovala pri njihovih dejavnostih ter tako postala gasilca, tabornika, trenerja, mladinska delavca, organizatorja dogodka, učitelja »za en dan«. Te organizacije bodo osnovne šole in gimnazija, krajevna športna in kulturna društva, v katerih sodeluje veliko mladih, športno društvo, ki se ukvarja s športi v naravi, taborniki, dnevni center za otroke in mladostnike, Zveza prijateljev mladine Idrija, Rdeči križ, tudi dnevni center za otroke in mladostnike v Tolminu. Na podlagi teh srečevanj bosta izdelala informativni zemljevid priložnosti, na katerem bosta označila organizacije, ki jih bosta spoznavala, z izjavami njihovih predstavnikov in opisom možnosti za aktivno udejstvovanje, prostovoljstvo in solidarnostno delovanje v teh organizacijah kraju in v podeželskem okolju. Prek spoznavanja lokalnih deležnikov, bosta z njimi stkala poznanstva in jih bosta lahko povabila tudi na srečanja v sklopu skupnostnih dejavnosti MCI.

 __

Naziv projekta: BAJK PARK

Program: Evropska solidarnostna enota
Leto razpisa: 2020
Začetek projekta: 01/8/2020
Konec projekta: 31/10/2021

Vrednost projekta: 5,911.00 EUR

Naš prvi cilj je ureditev varnih javnih površin za aktivno ukvarjanje lokalnih mladih s športom, predvsem kolesarjenjem. Z malo truda in prostovoljnim delom lahko neurejeno in neizkoriščeno površino uredimo za varno uporabo mladih, pa tudi ostalih. Najboljšo priložnost za to vidimo v ureditvi kolesarskega parka in družabnega prostora v neposredni bližini mesta, ki bosta dosegljiva zelo široki publiki, saj za njuno uporabo ne bo posebnih pogojev. S tem ne bomo dobili le novih športnih površin za rekreacijo, ampak tudi prostor za razvijanje in povezovanje skupnosti v Idriji preko organizacije dogodkov, izobraževanj, kampov in preprosto druženj. Možnost sodelovanja pri projektiranju in razvijanju idej bomo ponudili vsem, ki vidijo tu mesto za realizacijo dobrih idej v dobrobit občanom.

Z urejanjem prostora bomo dosegli že svoj drugi cilj, ki temelji na solidarnostnem povezovanju lokalne skupnosti. Radi bi povezali predvsem mlade, prostovoljce in podjetja ter lokalna društva in organizacije, ki jim je mar za razvoj kraja in ki bi radi v njem razvijali svoje potenciale. S tem želimo krepiti moč prostovoljstva in solidarnosti, širši lokalni, regijski in evropski skupnosti pa pokazati, da vsak posameznik lahko aktivno sodeluje v projektih za boljšo prihodnost.

Naš tretji cilj predstavlja motiviranje mladih, da bi se bolj posvečali zdravemu načinu življenja ter iniciativnosti v skupnosti. S pridobivanjem športnih površin bo to lažje in, ker bodo sodelovali v projektu ureditve, bodo prostor veliko bolj cenili in rajši uporabljali. Promocija športa med mladimi bo lahko boljša, saj bo poskrbljeno tudi za privlačno vsebino. Prek športov v naravi želimo naslavljati tudi stik z naravo, ki je podlaga za oblikovanje življenjskega sloga, ki čim manj obremenjuje naravo in ne poslabšuje podnebnih sprememb.

S projektom bomo dosegli tri glavne rezultate:
- urejena varna javna površina (kolesarski park)
- urejen družabni / skupnostni prostor in izvajanje dogodkov
- vzpostavljena skupina prostovoljcev z namenom zagotovitve trajnosti projekta

6111134b69b9dcb9c953bb227317f7fc_L.jpg

 __

Naziv projekta: OŽIVIMO HIŠO II

Program: Evropska solidarnostna enota
Leto razpisa: 2020
Začetek projekta: 1/1/2021
Konec projekta: 31/10/2021

Vrednost projekta: 15,836.00 EUR

 

 __

Naziv projekta: INTERNATIONAL COMMUNITY

Program: Evropska solidarnostna enota
Leto razpisa: 2019
Začetek projekta: 24/1/2020
Konec projekta: 23/1/2021

Vrednost projekta: 13,650.00 EUR

Dolgoročni prostovoljski projekt Mladinskega centra Idrija (MCI) bo med aprilom in decembrom 2020 gostil dva prostovoljca. Prostovoljca bosta postala del MCI ekipe in skupaj z nami skrbela za kvalitetno mladinsko delo v občini Idrija.

V času dolgoročnega projekta bosta prostovoljca pomagala pri širitvi in nadgradnji delovanja mladinskega centra, predvsem pri razvoju uličnega mladinskega dela (z MC mobilom) in razvoju mladinskega hostla prek mednarodnega mladinskega dela. Zaradi uličnega mladinskega dela bosta spoznavala okoliške idrijske kraje in različne posameznike in prav zaradi tega bosta lahko s svojimi izkušnjami pomagala tudi pri nadgradnji mladinskega hostla, ki je prav
tako pod okriljem MCI-ja. Prostovoljca bosta ob prihodu v Idrijo najprej spoznavala lokalno okolje in obstoječe aktivnosti MCIja. Na podlagi opažanj bosta pomagala pri pripravi programskega načrta in sooblikovala predvsem poletne aktivnosti v lokalnem okolju. Aktivno bosta sodelovala tudi z ekipo hostla, s katero se bo pripravljalo različne aktivnosti za goste v hostlu, kot so npr. mednarodni večeri, ogled slovenskih filmov na prostem ipd.

15_Voluntrio__kopija.jpg

 __

Naziv projekta: NAJ SE VRTI

Program: Evropska solidarnostna enota
Leto razpisa: 2019
Začetek projekta: 1/5/2019
Konec projekta: 30/4/2020

Vrednost projekta: 6,411.00 EUR

Skupina aktivnih mladih si s projektom želi doprinesti k popestritvi lokalnega dogajanja, k povezovanju društev in drugih akterjev, mladim ponuditi več športnih aktivnosti, hkrati pa ponuditi tudi nove turistične vsebine. S tem naslavljamo lokalno problematiko pomanjkanja dogajanja v kraju in neizkoriščenost športno-turističnih kapacitet v občini, hkrati pa tudi tematike, miselnost in kompetence, ki so med mladimi ključne tudi na evropski ravni – predvsem spodbujanje participacije, aktivizma in zavedanja, da lahko tudi mladi naredimo spremembo. Projekt bo temeljil na prostovoljni bazi, kar pomeni, da bodo vsi vključeni v projekt svoj čas, energijo in zagnanost prostovoljno zamenjali za vzpostavitev večjega dogajanja v lokalni skupnosti. Poleg tega bo projekt spodbujal lokalno skupnost k aktivnemu preživljanju prostega časa, saj preživljanje časa v naravi in druženje s soobčani tudi pozitivno vpliva na fizično in duševno zdravje vključenih posameznikov. S projektom tako spodbujamo tudi zdrav življenjski slog in spodbujamo posameznike k sodelovanju in druženju.

Cilji projekta so tako: dvig povezovanja med organizacijami in na splošno med mladimi, dvig lokalnega dogajanja, predvsem na športnem področju, dvig ponudbe aktivnosti na prostem, dvig turistične ponudbe na prostem (spodbujanje mladinskega turizma), razvoj kompetenc in znanja med mladimi na področju projektnega načrtovanja, mednarodnih priložnosti in mladinskih pobud.

 

 __

Naziv projekta: MESTNO IGRIŠČE

Program: Evropska solidarnostna enota
Leto razpisa: 2019
Začetek projekta: 1/5/2019
Konec projekta: 31/10/2019

Vrednost projekta: 3,000.00 EUR

Mestno igrišče je odgovor na prazno, črno, betonsko mestno središče na mestnem trgu v Idriji. Projekt skrbi za oživljanje mestnega središča, ki vsem mimoidočim ne glede na starost, interese in količino prostega časa omogoči, da se vsaj za hip ustavijo na mestnem trgu, se malo poigrajo, poklepetajo in si tako popestrijo svojo pot skozi mesto. Projekt spodbuja povezovanje družin in druženje s sokrajani ter privablja tudi družine iz okoliških krajev. Mestno igrišče nastane, ko se na mestni trg postavi ležalnike, miza za namizni tenis, namizni nogomet, velik človek ne jezi, kotiček za družabne igre, krede, rampo za skakanje s skiroji ali rolkami in še mnogo več.
S projektom želimo lokalni skupnosti ponuditi dogajanje v centru mesta in spodbuditi mlade k soustvarjanju lokalnega okolja in tudi mladinskega centra. Svoj čas, energijo in zagnanost želimo zamenjati za vesele posameznike, ki radi preživljajo prosti čas na mestnem trgu in hkrati pripomorejo k več življenja v mestnem središču.
Glavni izzivi, ki jih projekt naslavlja, so: prazen trg v središču mesta, pomanjkanje vsebin za mlade in druge mimoidoče v strogem centru mesta, pomanjkanje povezovanja med različnimi organizacijami v mestu, pomanjkanje znanja med mladimi o mednarodnih priložnostih, promoviranje aktivnosti mladih in mladinske participacije, izvajanje mladinskega dela na terenu.

mestno igrišče.jpg

  __

Naziv projekta: (INTER)ACTIVE COMMUNITY

Program: Evropska solidarnostna enota
Ključni ukrep: ESC11 - Projekti prostovoljstva
Leto razpisa: 2018
Začetek projekta: 15/04/2019
Konec projekta: 3/12/2019

Vrednost projekta: 13,393.00 EUR

Dolgoročni prostovoljski projekt Mladinskega centra Idrija (MCI) bo med aprilom in novembrom 2019 gostil dva prostovoljca. Prostovoljca bosta postala del MCI ekipe in skupaj z nami skrbela za kvalitetno mladinsko delo v občini Idrija. Prostovoljca bosta pomagala pri širitvi delovanja mladinskega centra, in sicer bo glavni poudarek na multimedijskih aktivnostih in izvajanju dejavnosti (s poudarkom na mednarodnosti) v lokalni skupnosti.
Kratkoročni cilji projekta so združiti prostovoljce iz tujine z mladimi in drugimi prebivalci Idrije. Jima omogočiti pestro in zanimivo učno ter vključujočo izkušnjo. Kratkoročni cilj bo tudi več raznovrstnega dogajanja v sklopu mladinskega centra.
Z razvojem različnih kompetenc in mednarodne izkušnje bosta prostovoljca imela višjo možnost zaposljivosti, bosta bolj samozavestna, se počutila bolj kompetentna in krepila evropsko zavednost. Pridobila bosta predvsem znanja o samostojnem organiziranju, načrtovanju in izvedbi projektov. Velik poudarek pa bo tudi na krepitvi digitalnih kompetenc preko izvajanja različnih multimedijskih aktivnosti. Projekti prostovoljstva v mladih tudi spodbujajo solidarnost, tekom projekta bodo mladi začutili pripadnost mladinskim organizacijam in pozitivnost ob tem, ko skupaj s sovrstniki preko vodenega procesa pomagaš drugim.

Na začetku projekta bomo izvedli tudi intenzivni tečaj multimedijskih vsebin!

//The long-term volunteer project of the Youth Center Idrija (MCI) will host two volunteers between April and November 2019. The volunteer will become part of the MCI team and together with us take care of the quality of youth work in the municipality of Idrija. The volunteer will help in expanding the work of the youth center with the main focus on multimedia activities and the implementation of activities (with an emphasis on internationality) in the local community.
The short-term objectives of the project are to bring together volunteers from abroad with young people and other inhabitants of Idrija. It will give them a diverse and interesting learning and inclusive experience. The short-term goal will also be to provide multifaceted events within the youth center. Short-term goals are also linked to long-term goals, as we will develop the competences of young people with various activities throughout the project that will have a significant impact later on in their lives. By developing different competencies and international experience, they will have a higher employability potential, be more self-confident, feel more competent and strengthen European awareness. They will gain knowledge of independent organizing, planning and implementation of projects. A great deal of emphasis will also be on strengthening digital competences through the implementation of various multimedia activities. Youth volunteering projects also promote solidarity; during the project, young people will feel affiliated with youth organizations and positivity while helping with their peers through the guided process to help others.//

 __

Naziv projekta: OŽIVIMO HIŠO

Program: Evropska solidarnostna enota
Ključni ukrep: ESC11 - Projekti prostovoljstva
Leto razpisa: 2018
Začetek projekta: 5/04/2019
Konec projekta: 22/04/2019

Vrednost projekta: 14,866.60 EUR

Ekipa Mladinskega centra Idrija in drugih prostovoljcev se že 5 let aktivno trudi, da bi hišo, v kateri se nahaja, oživela in jo naredila prijetno za uporabo tako za lokalno skupnost kot za turiste. Priložnost za poživitev dogajanja v stari stavbi se je še povečala, ko je aprila 2018 MCI v uporabo dobil še del hiše s hostlom. S tem namenom smo zasnovali skupinski mednarodni projekt Evropske solidarnostne službe, v času katerega bomo po manjših skupinah tehnično predelali in kreativno dopolnili prostore v hostlu ter ustvarili tudi možnosti za popestritev dogajanja za turiste v stavbi in v kraju. Projekt bo sestavljen iz treh faz, in sicer iz uvodnega uvajanja in medsebojnega spoznavanja, iz načrtovanja aktivnosti in izvedbe ter iz promoviranja in evalviranja pretekle izkušnje. Za navdih bomo predvidoma organizirali študijski obisk v mladinski hostel v Mariboru in Celju ter v center ponovne uporabe v Ljubljano.

V Idriji bomo torej gostili 18 prostovoljcev, starih od 20 do 30 let s Cipra, Nizozemske, Finske, Portugalske, iz Španije in Slovenije. Prostovoljcem bo omogočeno potovanje v novo državo, sodelovanje v mednarodni ekipi, izkušnja sodelovalnega učenja ob izpeljavi projekta prenove ter skozenj raziskovanje njihovih interesov, pridobivanje delovnih izkušenj in usvajanje novih spretnosti. Bivali bodo v prostorih, ki jih bodo preurejali, tako da bodo svoje ideje lahko zasnovali tudi glede na njihovo lastno uporabniško izkušnjo.

Poleg obogatitve obstoječega stanja in dogajanja v hiši, bi radi doprinesli k popestritvi mestnega življenja zaradi obiska večjega števila udeležencev iz tujine, promovirali turistične potenciale kraja tudi za mlade, omogočili lokalnim mladim, da se spoznajo s tovrstnimi projekti in morda v prihodnje katerega udeležijo, ter preizkusili in pokazali, kaj vse je mogoče doseči, če združimo glave in nekaj parov rok ter se lotimo dela.

 __

Naziv projekta: ACTIVE COMMUNITY / ACTIVE.COM

Program: Erasmus+
Ključni ukrep: KA1 - Učna mobilnost posameznikov
Leto razpisa: 2017
Začetek projekta: 04/03/2018
Konec projekta: 04/10/2018

Vrednost projekta: 10.786,00 €

Prostovoljca:

Dolgoročni EVS projekt Mladinskega centra Idrija bo med marcem in oktobrom 2018 gostil dva EVS prostovoljca. Prostovoljca bosta pomagala pri širitvi delovanja Mladinskega centra. Njuna naloga bo pomoč pri vzpostavitvi mladinskega hostla Idrija, ki je lociran v isti stavbi kot Mladinski center Idrija in da bosta preko različnih aktivnosti v lokalnem okolju in Mladinskem centru promovirala aktivno evropsko državljanstvo. Prostovoljca bosta ob prihodu v Idrijo najprej spoznavala lokalno okolje in turstične potenciale mesta Idrija. Na podlagi opažanj bosta sodelovala pri kreiranju dodatnih vsebin hostla (izobraževalni, trajnostni, mladinski turizem) in pomagala ekipi MCI-Hostel pri načrtovanju in vzpostavitvi družabnega prostora za bodoče obiskovalce hostla. Istočasno bosta promovirala aktivno evropsko državljanstvo in posledično spodbujala lokalno skupnost, da se aktivno vključi v družbo.

// The long-term EVS project by the Idrija Youth Centre will host two international EVS volunteers between March and October 2018. The volunteers will help extend the scope of activities of the Youth centre. Their task will be to establish the Idrija youth hostel located in the same building as the Idrija Youth Centre and to promote active European citizenship via various activities in the local environment and in the youth centre. Upon arriving to Idrija, the volunteers will first get to know the local environment and tourist potentials of Idrija. Based on their observations, they will participate in creating additional offer of the hostel (educational, sustainable, youth tourism) and help the MCIHostel team with planning and establishing an social space for the future hostel visitors. At the same time, they will promote active European citizenship, consequently encouraging the local community to actively participate in the society/local community.// 

Projekt je bil prepoznan tudi kot primer dobre prakse s strani MOVIT-a.

Active.com6

 __

Naziv projekta: Step by step to international youth work

Program: Erasmus+
Ključni ukrep: KA1 - Učna mobilnost posameznikov
Leto razpisa: 2016
Začetek projekta: 01/02/2017
Konec projekta: 31/08/2017

Vrednost projekta: 5.124,34 € 

Step by step to international youth work je bil prvi projekt Evropske prostovoljske službe v Mladinskem centru Idrija. MCI je med februarjem in avgustom 2017 gostil špansko prostovoljko Ines. Prostovoljka je sodelovala v Mladinskem centru, kjer je pomagala zaposlenim in prostovoljcem, sodelovala na rednih aktivnostih ter tudi sama načrtovala in izvedla dva projekta. Mednarodni večer s kvizom, na katerem se je pridružilo tudi 6 drugih EVS prostovoljcev, so se udeleženci lahko spoznali z različnimi kulturami, pogovarjali v tujih jezikih in se preizkusili v znanju o drugih državah. Na uricah španskega jezika, ki so potekale vsak teden, pa so udeleženci preko različnih aktivnosti spoznavali španski jezik.

Projekt je imel velik vpliv tako na organizacijo, kot tudi na lokalno skupnost, nekateri so se prvič spoznali z drugo kulturo; mladi so pridobili nove informacije o mednarodni mobilnosti - spoznali so kaj je EVS, mladinska izmenjava, program Erasmus +; MCI je pridobil nove uporabnike, od tega tudi mlade s posebnimi potrebami, ki se prej niso udeleževali aktivnosti; mesto pa je dobilo nov pogled na priložnosti, ki jih Idrija ponuja. Navdušenje nad projektom in mestom je izkazala tudi EVS prostovoljka Ines. Navdušena je bila nad tem, kaj lahko tako majhno mesto kot Idrija ponuja. Ugotovila, da Idrija ponuja raznolike aktivnosti za njene prebivalce, hkrati pa kot mesto sredi narave ponuja tudi oddih, svež zrak in jasno zvezdnato nebo, nad katerimi lastnostmi je bila navdušena Ines.

Zanimivo je bilo pridobiti pogled posameznika iz drugega kraja, ki zna ceniti dogajanje v mestu. Prav takšen pogled je pomemben za spreminjanje stališč nekaterih prebivalcev mesta Idrija, ki se pritožujejo nad tem, da se v mestu nič ne dogaja. MCI se trudi z izvajanjem raznolikih programov, EVS prostovoljka pa je v v organizacijo doprinesla veliko dodatnega potenciala.

Z EVS projektom smo želeli spodbuditi k aktivni participaciji v lokalnem okolju in mlade s posabnimi potrebami spodbuditi k vključevanju na aktivnosti Mladinskega centra Idrija ter jim tako omogočiti razvoj osebnostnih in učnih kompetenc. Cilj projekta je bil tudi promocija in osveščanje mladih in mladinskih delavcev o možnostih, ki jih ponuja program Erasmus +, še posebej smo se osredotočili na EVS projekte in mladinske izmenjave.

Ines

 

PRP LEADER EU SLO barvni 1 2