MCI: T: +386 51 231 049  |  E: info@mcidrija.si    HOSTEL: T: +386 40 808 022  |  E: hostel@mcidrija.si

Aktualno

Naziv projekta: ACTIVE COMMUNITY / ACTIVE.COM

Program: Erasmus+
Ključni ukrep: KA1 - Učna mobilnost posameznikov
Leto razpisa: 2017
Začetek projekta: 04/03/2018
Konec projekta: 04/10/2018

Vrednost projekta: 10.786,00 €

Prostovoljca:

Dolgoročni EVS projekt Mladinskega centra Idrija bo med marcem in oktobrom 2018 gostil dva EVS prostovoljca. Prostovoljca bosta pomagala pri širitvi delovanja Mladinskega centra. Njuna naloga bo pomoč pri vzpostavitvi mladinskega hostla Idrija, ki je lociran v isti stavbi kot Mladinski center Idrija in da bosta preko različnih aktivnosti v lokalnem okolju in Mladinskem centru promovirala aktivno evropsko državljanstvo. Prostovoljca bosta ob prihodu v Idrijo najprej spoznavala lokalno okolje in turstične potenciale mesta Idrija. Na podlagi opažanj bosta sodelovala pri kreiranju dodatnih vsebin hostla (izobraževalni, trajnostni, mladinski turizem) in pomagala ekipi MCI-Hostel pri načrtovanju in vzpostavitvi družabnega prostora za bodoče obiskovalce hostla. Istočasno bosta promovirala aktivno evropsko državljanstvo in posledično spodbujala lokalno skupnost, da se aktivno vključi v družbo.

// The long-term EVS project by the Idrija Youth Centre will host two international EVS volunteers between March and October 2018. The volunteers will help extend the scope of activities of the Youth centre. Their task will be to establish the Idrija youth hostel located in the same building as the Idrija Youth Centre and to promote active European citizenship via various activities in the local environment and in the youth centre. Upon arriving to Idrija, the volunteers will first get to know the local environment and tourist potentials of Idrija. Based on their observations, they will participate in creating additional offer of the hostel (educational, sustainable, youth tourism) and help the MCIHostel team with planning and establishing an social space for the future hostel visitors. At the same time, they will promote active European citizenship, consequently encouraging the local community to actively participate in the society/local community.// 

Projekt je bil prepoznan tudi kot primer dobre prakse s strani MOVIT-a.

 

Active.com6

-----------------------------------------

Pretekli projekti Evropske prostovoljske službe:

Naziv projekta: Step by step to international youth work

Program: Erasmus+
Ključni ukrep: KA1 - Učna mobilnost posameznikov
Leto razpisa: 2016
Začetek projekta: 01/02/2017
Konec projekta: 31/08/2017

Vrednost projekta: 5.124,34 € 

Step by step to international youth work je bil prvi projekt Evropske prostovoljske službe v Mladinskem centru Idrija. MCI je med februarjem in avgustom 2017 gostil špansko prostovoljko Ines. Prostovoljka je sodelovala v Mladinskem centru, kjer je pomagala zaposlenim in prostovoljcem, sodelovala na rednih aktivnostih ter tudi sama načrtovala in izvedla dva projekta. Mednarodni večer s kvizom, na katerem se je pridružilo tudi 6 drugih EVS prostovoljcev, so se udeleženci lahko spoznali z različnimi kulturami, pogovarjali v tujih jezikih in se preizkusili v znanju o drugih državah. Na uricah španskega jezika, ki so potekale vsak teden, pa so udeleženci preko različnih aktivnosti spoznavali španski jezik.

Projekt je imel velik vpliv tako na organizacijo, kot tudi na lokalno skupnost, nekateri so se prvič spoznali z drugo kulturo; mladi so pridobili nove informacije o mednarodni mobilnosti - spoznali so kaj je EVS, mladinska izmenjava, program Erasmus +; MCI je pridobil nove uporabnike, od tega tudi mlade s posebnimi potrebami, ki se prej niso udeleževali aktivnosti; mesto pa je dobilo nov pogled na priložnosti, ki jih Idrija ponuja. Navdušenje nad projektom in mestom je izkazala tudi EVS prostovoljka Ines. Navdušena je bila nad tem, kaj lahko tako majhno mesto kot Idrija ponuja. Ugotovila, da Idrija ponuja raznolike aktivnosti za njene prebivalce, hkrati pa kot mesto sredi narave ponuja tudi oddih, svež zrak in jasno zvezdnato nebo, nad katerimi lastnostmi je bila navdušena Ines.

Zanimivo je bilo pridobiti pogled posameznika iz drugega kraja, ki zna ceniti dogajanje v mestu. Prav takšen pogled je pomemben za spreminjanje stališč nekaterih prebivalcev mesta Idrija, ki se pritožujejo nad tem, da se v mestu nič ne dogaja. MCI se trudi z izvajanjem raznolikih programov, EVS prostovoljka pa je v v organizacijo doprinesla veliko dodatnega potenciala.

Z EVS projektom smo želeli spodbuditi k aktivni participaciji v lokalnem okolju in mlade s posabnimi potrebami spodbuditi k vključevanju na aktivnosti Mladinskega centra Idrija ter jim tako omogočiti razvoj osebnostnih in učnih kompetenc. Cilj projekta je bil tudi promocija in osveščanje mladih in mladinskih delavcev o možnostih, ki jih ponuja program Erasmus +, še posebej smo se osredotočili na EVS projekte in mladinske izmenjave.

Ines