T: +386 51 231 049  |  E: info@mcidrija.si

O MCI

Mladinski center Idrija predstavlja družbeno vozlišče, ki mlade spodbuja k aktivnemu preživljanju prostega časa, vključevanju v procese odločanja in sodelovanja v mednarodnih mladinskih projektih.

Spodbujamo mobilnost in mednarodno mladinsko delo, participacijo v procesih odločanja - strukturni dialog, prostovoljstvo mladih, neformalno izobraževanje in večanje kompetenc za boljše zaposlitvene možnosti, socialno vključenost in medkulturni dialog in ustvarjalno ter aktivno preživljanje prostega časa.