MCI: T: +386 51 231 049  |  E: info@mcidrija.si    HOSTEL: T: +386 40 808 022  |  E: hostel@mcidrija.si

O Mladinskem centru Idrija

O Mladinskem centru Idrija 

VREDNOTE
       • Povezovanje
       • Znanje
       • Ustvarjalnost
       • Podpora
       • Družbena odgovornost

POSLANSTVO
Kot največja mladinska organizacija v občini Idrija nudimo prostor za spodbujanje idej. Izvajamo in podpiramo dejavnosti, s katerimi stremimo k izboljšanju položaja mladih in omogočamo razvoj potencialov v lokalnem okolju.

VIZIJA
Predstavljamo družbeno vozlišče z uveljavljenim programom, mladinskim hostlom in informacijsko točko za mlade. Mlade spodbujamo k pridobivanju kompetenc, vključevanju v procese odločanja in soustvarjanja dogodkov, preko katerih bogatimo utrip mesta. S sodelovanjem v mednarodnih mladinskih projektih še dodatno pripomoremo k razvoju samostojnih in sprejemajočih posameznikov.
Prepoznani smo kot primer dobre prakse mladinskega organiziranja na evropskem nivoju.

PRP LEADER EU SLO barvni 1 2