T: +386 51 231 049  |  E: info@mcidrija.si

Začetek projekta Aktivirajmo se!

Petek, 24 November 2017 10:34

Začel se je izvajati projekt Aktivirajmo se!

S projektom Aktivirajmo se! želimo spodbuditi več procesov, in sicer želimo izboljšati kakovost življenja mladih na podeželju ter omogočiti več možnosti vključevanja osebam s posebnimi potrebami in osebam NEET (angl. Not in education, employment or training).

Tekom delovanja mladinskega centra smo ugotovili, da so uporabniki MC Idrija večinoma (90 %) prebivalci mesta Idrije in Spodnje Idrije. Ugotovili smo, da s svojimi aktivnostmi ne dosegamo bolj oddaljenih naselij kot je npr. Godovič. Prav zato smo se odločili, da skupaj z ekipo mladih iz Godoviča organiziramo različne aktivnosti in s tem omogočimo tudi mladim iz ruralnega okolja vključevanje v mladinske aktivnosti. Vzpostaviti želimo tudi mobilno MC točko (MC-G), ki bo nudila prostor lokalni skupnosti in spodbudila posameznike k aktivni participaciji v lokalnem okolju.

V sklopu projekta pa bomo tudi nadgradili delovanje MC, saj smo tekom delovanja ugotovili tudi, da se v aktivnosti MC-ja v manjši meri vključujejo posamezniki iz ranljivih skupin kot so npr. osebe s posebnimi potrebami in osebe NEET. Osebe želimo identificirati in jih vključiti v različne aktivnosti centra.

Cilji operacije

 • Z metodami aktivne participacije zviševati kakovost življenja na podeželju.
  • Identifikacija potreb mladih v Godoviču
  • Priprava programa in vzpostavitev MC-G točke
  • Izvedba 12 aktivnosti (podjetniške, športne, kulturne…)
  • Pripravljena strategija za delo za naprej, preko katere se bo spodbujalo trajnost projekta v Godoviču
  • Celostna grafična podoba MC-G
 • Aktivacija potencialno ranljivih skupin
  • Identifikacija mladih s posebnimi potrebami in NEET
  • Vključevanje teh mladih v obstoječe aktivnosti MC Idrija
  • Pripravljena strategija za delo za naprej, preko katere se bo spodbujalo trajnost projekta v MC Idrija

Spremljajte našo spletno stran za več prihajajočih aktivnosti!